Trendy jako 19/10/2021 o 17:25

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 15.9 0.0 0.0 PdPdZd 76 1017.9 0.0
5 minut temu 16.0 0.0 0.0 Pd 76 1017.9 0.0
10 minut temu 16.1 0.0 0.0 Pd 75 1018.0 0.0
15 minut temu 16.2 0.0 0.0 PdPdZd 75 1017.9 0.0
20 minut temu 16.2 0.0 0.0 PdPdZd 75 1018.0 0.0
30 minut temu 16.3 0.0 0.0 PdPdZd 74 1017.9 0.0
45 minut temu 16.4 0.0 0.0 PdPdZd 73 1018.2 0.0
60 minut temu 16.5 0.0 0.0 PdPdZd 72 1018.3 0.0
75 minut temu 16.6 0.0 0.0 Pd 71 1018.4 0.0
90 minut temu 16.8 0.0 0.0 PdPdZd 70 1018.5 0.0
105 minut temu 17.1 0.0 0.0 PdPdZd 69 1018.7 0.0
120 minut temu 17.3 0.0 0.0 Pd 68 1018.7 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm(0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w18/10/2021 01:47
Wczoraj 0.6 mm Tydzień 5.6 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 12.6 mm (12 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 537.0 mm ( 145 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 17.3 °C o 15:18 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 16.3 °C o 15:42 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 23.9 °C w03/10/2021 Najcieplejszy dzień 18.9 °C w 03/10/2021
Rok 35.6 °C w19/06/2021 Najcieplejsza noc 17.2 °C w 04/10/2021
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 7.8 °C o 05:59 Min < 0 °C 2 dni
Wczoraj 8.3 °C o 02:25 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć -1.4 °C w10/10/2021 Najzimniejszy dzień 6.8 °C w 13/10/2021
Rok -17.8 °C w09/02/2021 Najzimniejsza noc 2.7 °C w 11/10/2021
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1024.1 hPa o 00:01 Dzi¶ 7.8 °C o 05:59
Wczoraj 1025.5 hPa o 10:12 Wczoraj 6.0 °C o 04:55
Miesi±ć 1033.2 hPa w09/10/2021 Miesi±ć -1.4 °C w10/10/2021
Rok 1037.5 hPa w01/03/2021 Rok -17.8 °C w09/02/2021
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.8 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 0.6 mm
Miesi±ć 0.0 mm Miesi±ć 12.6 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 406 W/m2 o 11:17 Dzi¶ 1.4 index o 11:50
Wczoraj 452.0 W/m2 o 12:50 Wczoraj 1.6 index o 12:08

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 0.0 km/h PdPdZd
Poryw 0.0 km/h PdPdZd
Poryw/h 0.0 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 0.0 km/h SW o 11:15
Wczoraj 46.3 km/h o 11:15
Miesi±ć 46.3 km/h w18/10/2021
Rok 376.5 km/h w27/04/2021
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 0.0 km/h N o04:55
Wczoraj 14.9 km/h o 04:55
Miesi±ć 22.6 km/h w15/10/2021
Rok 51.4 km/h w06/05/2021
RUCH WIATRU
Dzi¶ 0.00 km
Miesi±ć 53.90 km
Rok 5650.33 km