Trendy jako 06/10/2022 o 19:15

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 12.2 0.0 0.0 PdZd 74 1029.7 0.0
5 minut temu 12.3 0.0 0.0 PdZd 73 1029.6 0.0
10 minut temu 12.5 0.0 0.0 PdZd 73 1029.5 0.0
15 minut temu 12.6 0.0 0.0 PdZd 72 1029.5 0.0
20 minut temu 12.7 0.0 0.0 PdZd 72 1029.4 0.0
30 minut temu 13.3 0.0 0.0 PdZd 69 1029.3 0.0
45 minut temu 15.0 0.0 0.0 PdZd 64 1029.2 0.0
60 minut temu 17.0 0.0 0.0 PdZd 59 1029.2 0.0
75 minut temu 17.9 0.0 0.0 PdZd 56 1029.1 0.0
90 minut temu 17.8 0.0 0.0 PdZd 52 1029.1 0.0
105 minut temu 17.7 0.0 0.0 PdZd 51 1029.1 0.0
120 minut temu 17.7 0.0 0.0 Zd 50 1029.0 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm(0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 3 dni od ostatniego deszczu w03/10/2022 15:48
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 8.6 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 8.4 mm (3 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 135.6 mm ( 34 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 18.2 °C o 15:22 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 20.4 °C o 16:50 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 20.4 °C w05/10/2022 Najcieplejszy dzień 16.4 °C w 06/10/2022
Rok 20.4 °C w05/10/2022 Najcieplejsza noc 16.0 °C w 06/10/2022
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 12.2 °C o 19:12 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 7.8 °C o 05:41 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 5.7 °C w01/10/2022 Najzimniejszy dzień 10.7 °C w 01/10/2022
Rok 2.5 °C w30/09/2022 Najzimniejsza noc 8.5 °C w 01/10/2022
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1029.7 hPa o 19:11 Dzi¶ 12.2 °C o 19:12
Wczoraj 1021.1 hPa o 00:00 Wczoraj 7.8 °C o 05:41
Miesi±ć 1029.7 hPa w06/10/2022 Miesi±ć 5.7 °C w01/10/2022
Rok 1029.7 hPa w06/10/2022 Rok 2.5 °C w30/09/2022
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 1.9 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 0.0 mm Miesi±ć 8.4 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 555 W/m2 o 10:36 Dzi¶ 2.5 index o 12:46
Wczoraj 654.0 W/m2 o 12:58 Wczoraj 3.1 index o 12:57

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 0.0 km/h PdZd
Poryw 0.0 km/h PdZd
Poryw/h 0.0 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 3.7 km/h PdPdZd o 05:37
Wczoraj 19.3 km/h o 16:29
Miesi±ć 19.3 km/h w05/10/2022
Rok 19.3 km/h w05/10/2022
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 0.9 km/h PdPdZd o05:37
Wczoraj 11.4 km/h o 16:30
Miesi±ć 11.4 km/h w05/10/2022
Rok 11.4 km/h w05/10/2022
RUCH WIATRU
Dzi¶ 0.00 km
Miesi±ć 0.49 km
Rok 19.92 km