Trendy jako 29/05/2023 o 17:25

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 21.3 5.6 7.4 PnPnZd 41 1020.2 0.0
5 minut temu 22.0 11.1 11.1 ZdPnZd 42 1020.3 0.0
10 minut temu 21.9 1.9 14.8 PnPnZd 41 1020.7 0.0
15 minut temu 20.6 0.0 0.0 Pn 44 1021.1 0.0
20 minut temu 12.8 0.0 0.0 Pn 74 1020.2 0.0
30 minut temu 11.5 0.0 0.0 Pn 67 1019.4 0.0
45 minut temu 12.4 0.0 0.0 PnWs 61 1018.9 0.0
60 minut temu 23.3 0.0 0.0 WsPnWs 30 1017.9 0.0
75 minut temu 21.5 0.0 1.9 PnWs 34 1020.0 0.0
90 minut temu 20.3 0.0 0.0 Pn 37 1020.4 0.0
105 minut temu 19.2 0.0 0.0 Pn 39 1020.7 0.0
120 minut temu 15.4 0.0 0.0 WsPnWs 63 1021.0 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm(0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 1 dzień od ostatniego deszczu w25/05/2023 04:43
Wczoraj 0.2 mm Tydzień 12.6 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 13.4 mm (7 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 239.6 mm ( 84 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 24.1 °C o 17:13 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 20.6 °C o 16:35 Max > 25 °C 2 dni
Miesi±ć 27.4 °C w21/05/2023 Najcieplejszy dzień 18.2 °C w 14/05/2023
Rok 27.4 °C w21/05/2023 Najcieplejsza noc 16.2 °C w 12/05/2023
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 3.8 °C o 05:12 Min < 0 °C 1 dzień
Wczoraj 2.7 °C o 04:43 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć -0.4 °C w04/05/2023 Najzimniejszy dzień 9.9 °C w 06/05/2023
Rok -10.9 °C w07/02/2023 Najzimniejsza noc 5.7 °C w 03/05/2023
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1028.6 hPa o 08:22 Dzi¶ 3.8 °C o 05:12
Wczoraj 1027.7 hPa o 23:58 Wczoraj 2.7 °C o 04:43
Miesi±ć 1029.2 hPa w03/05/2023 Miesi±ć -0.4 °C w04/05/2023
Rok 1043.2 hPa w07/02/2023 Rok -10.9 °C w07/02/2023
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 3.7 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 4.6 mm Wczoraj 0.2 mm
Miesi±ć 0.0 mm Miesi±ć 13.4 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 958 W/m2 o 12:54 Dzi¶ 5.2 index o 12:41
Wczoraj 1020.0 W/m2 o 12:26 Wczoraj 5.7 index o 12:06

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 6.8 km/h PnPnZd
Poryw 4.8 km/h PnPnZd
Poryw/h 24.1 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 24.1 km/h W o 12:17
Wczoraj 31.5 km/h o 14:25
Miesi±ć 38.7 km/h w08/05/2023
Rok 59.6 km/h w01/02/2023
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 16.8 km/h W o16:44
Wczoraj 16.1 km/h o 15:47
Miesi±ć 28.7 km/h w08/05/2023
Rok 35.3 km/h w14/03/2023
RUCH WIATRU
Dzi¶ 7.65 km
Miesi±ć 1037.48 km
Rok 6834.27 km