Trendy jako 26/09/2020 o 10:30

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 9.7 5.6 9.3 Zd 94 995.5 7.6
5 minut temu 9.7 7.4 13.0 ZdPnZd 94 995.5 7.6
10 minut temu 9.7 3.7 5.6 Zd 94 995.6 7.6
15 minut temu 9.7 3.7 11.1 ZdPnZd 94 995.6 7.6
20 minut temu 9.7 3.7 5.6 ZdPnZd 94 995.6 7.6
30 minut temu 9.6 3.7 9.3 Zd 94 995.7 7.4
45 minut temu 9.6 3.7 7.4 ZdPnZd 94 995.5 7.4
60 minut temu 9.5 0.0 5.6 Zd 94 995.7 7.2
75 minut temu 9.4 3.7 14.8 Zd 94 995.8 7.2
90 minut temu 9.5 1.9 1.9 Zd 94 995.7 7.0
105 minut temu 9.4 0.0 0.0 ZdPdZa 94 995.8 6.8
120 minut temu 9.4 0.0 3.7 Zd 94 995.9 6.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 7.6 mm(0.4 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w26/09/2020 10:08
Wczoraj 10.2 mm Tydzień 10.2 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 24.6 mm (7 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 20.4 mm ostatni miesi±c.
Rok 400.4 mm ( 113 deszczowych dni w tym roku) Rok 336.6 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 11.9 °C o 00:13 Max > 30 °C 3 dni
Wczoraj 15.7 °C o 16:08 Max > 25 °C 9 dni
Miesi±ć 31.2 °C w15/09/2020 Najcieplejszy dzień 25.9 °C w 15/09/2020
Rok 36.6 °C w21/08/2020 Najcieplejsza noc 21.2 °C w 16/09/2020
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 9.4 °C o 07:22 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 11.7 °C o 23:57 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 2.7 °C w19/09/2020 Najzimniejszy dzień 13.7 °C w 25/09/2020
Rok -7.7 °C w30/03/2020 Najzimniejsza noc 9.1 °C w 19/09/2020
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 997.5 hPa o 00:42 Dzi¶ 8.1 °C o 09:34
Wczoraj 1002.2 hPa o 00:00 Wczoraj 11.7 °C o 23:57
Miesi±ć 1030.3 hPa w18/09/2020 Miesi±ć 2.7 °C w19/09/2020
Rok 1047.5 hPa w20/01/2020 Rok -7.7 °C w30/03/2020
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.2 mm Dzi¶ 7.6 mm
Wczoraj 0.1 mm Wczoraj 10.2 mm
Miesi±ć 0.0 mm Miesi±ć 24.6 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 60 W/m2 o 10:26 Dzi¶ 0.0 index o 00:00
Wczoraj 566.0 W/m2 o 16:05 Wczoraj 1.4 index o 15:34

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 6.9 km/h Zd
Poryw 6.4 km/h Zd
Poryw/h 14.5 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 18.5 km/h ZdPdZa o 09:07
Wczoraj 29.6 km/h o 13:38
Miesi±ć 75.9 km/h w21/09/2020
Rok 75.9 km/h w09/02/2020
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 11.0 km/h N o10:23
Wczoraj 18.7 km/h o 13:39
Miesi±ć 25.5 km/h w09/09/2020
Rok 45.5 km/h w23/02/2020
RUCH WIATRU
Dzi¶ 7.77 km
Miesi±ć 1273.85 km
Rok 23636.46 km