Trendy jako 12/05/2021 o 07:20

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 13.2 0.0 0.0 ZdPdZa 94 1007.0 1.4
5 minut temu 13.3 0.0 0.0 ZdPnZd 94 1007.0 1.4
10 minut temu 13.3 0.0 0.0 Zd 94 1007.0 1.4
15 minut temu 13.3 0.0 0.0 ZdPdZa 94 1007.0 1.4
20 minut temu 13.3 0.0 0.0 Zd 94 1006.9 1.4
30 minut temu 13.3 0.0 0.0 ZdPdZa 94 1006.9 1.4
45 minut temu 13.3 0.0 0.0 ZdPdZa 94 1006.9 1.4
60 minut temu 13.2 0.0 0.0 Zd 94 1006.7 1.4
75 minut temu 13.2 0.0 0.0 ZdPdZa 94 1006.6 1.4
90 minut temu 13.2 0.0 0.0 Zd 94 1006.4 1.4
105 minut temu 13.2 0.0 0.0 ZdPdZa 94 1006.4 1.4
120 minut temu 13.2 0.0 0.0 Zd 94 1006.3 1.4

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 1.4 mm(0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w12/05/2021 02:43
Wczoraj 7.0 mm Tydzień 12.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 17.4 mm (7 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 148.4 mm ( 63 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 15.7 °C o 00:00 Max > 30 °C 1 dzień
Wczoraj 27.8 °C o 16:42 Max > 25 °C 3 dni
Miesi±ć 30.3 °C w10/05/2021 Najcieplejszy dzień 24.1 °C w 10/05/2021
Rok 30.3 °C w10/05/2021 Najcieplejsza noc 20.1 °C w 11/05/2021
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 13.2 °C o 05:41 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 14.8 °C o 03:56 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 2.0 °C w08/05/2021 Najzimniejszy dzień 6.7 °C w 07/05/2021
Rok -17.8 °C w09/02/2021 Najzimniejsza noc 4.8 °C w 08/05/2021
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1007.0 hPa o 07:02 Dzi¶ 13.2 °C o 05:41
Wczoraj 1007.9 hPa o 00:00 Wczoraj 14.8 °C o 03:56
Miesi±ć 1020.1 hPa w03/05/2021 Miesi±ć -2.9 °C w06/05/2021
Rok 1037.5 hPa w01/03/2021 Rok -17.8 °C w09/02/2021
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.0 mm Dzi¶ 1.4 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 7.0 mm
Miesi±ć 0.0 mm Miesi±ć 17.4 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 14 W/m2 o 06:54 Dzi¶ 0.0 index o 00:00
Wczoraj 830.0 W/m2 o 15:01 Wczoraj 5.1 index o 12:23

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 0.0 km/h ZdPdZa
Poryw 0.0 km/h ZdPdZa
Poryw/h 1.6 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 20.4 km/h ZdPdZa o 00:25
Wczoraj 57.9 km/h o 20:25
Miesi±ć 79.6 km/h w06/05/2021
Rok 376.4 km/h w27/04/2021
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 4.5 km/h ZdPdZa o00:13
Wczoraj 33.6 km/h o 20:26
Miesi±ć 51.4 km/h w06/05/2021
Rok 51.4 km/h w06/05/2021
RUCH WIATRU
Dzi¶ 0.40 km
Miesi±ć 473.26 km
Rok 5447.26 km