Trendy jako 01/04/2020 o 00:35

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny -5.1 0.0 0.0 Zd 77 1027.5 0.0
5 minut temu -5.0 0.0 0.0 Zd 76 1027.4 0.0
10 minut temu -4.9 0.0 0.0 Zd 76 1027.5 0.0
15 minut temu -4.7 0.0 0.0 Zd 75 1027.6 0.0
20 minut temu -4.5 0.0 0.0 Zd 75 1027.6 0.0
30 minut temu -4.2 0.0 0.0 Zd 76 1027.6 0.0
45 minut temu -4.7 0.0 0.0 Zd 76 1027.8 0.0
60 minut temu -4.8 0.0 0.0 Zd 76 1027.9 0.0
75 minut temu -4.8 0.0 0.0 Zd 75 1027.9 0.0
90 minut temu -4.8 0.0 0.0 Zd 74 1028.0 0.0
105 minut temu -4.3 0.0 0.0 Zd 73 1028.1 0.0
120 minut temu -3.9 0.0 0.0 Zd 71 1028.1 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm(0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 3 dni od ostatniego deszczu w29/03/2020 20:33
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 0.4 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 0.0 mm (0 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 158.8 mm ( 55 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ -4.2 °C o 00:00 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 5.9 °C o 15:42 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć -4.2 °C w01/04/2020 Najcieplejszy dzień -50.0 °C w 18/03/2020
Rok 16.9 °C w18/03/2020 Najcieplejsza noc -50.0 °C w 12/03/2020
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ -5.1 °C o 00:29 Min < 0 °C 1 dzień
Wczoraj -4.9 °C o 23:16 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć -5.1 °C w01/04/2020 Najzimniejszy dzień 50.0 °C w 30/03/2020
Rok -7.7 °C w30/03/2020 Najzimniejsza noc 50.0 °C w 23/03/2020
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1027.6 hPa o 00:00 Dzi¶ -5.1 °C o 00:29
Wczoraj 1031.1 hPa o 12:06 Wczoraj -4.9 °C o 23:16
Miesi±ć 1027.6 hPa w01/04/2020 Miesi±ć -5.1 °C w01/04/2020
Rok 1047.5 hPa w20/01/2020 Rok -7.7 °C w30/03/2020
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.0 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 0.0 mm Miesi±ć 0.0 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 0 W/m2 o 00:00 Dzi¶ 0.0 index o 00:00
Wczoraj 951.0 W/m2 o 12:49 Wczoraj 3.4 index o 13:18

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 0.0 km/h Zd
Poryw 0.0 km/h Zd
Poryw/h 0.0 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 0.0 km/h NE o 09:41
Wczoraj 25.9 km/h o 09:41
Miesi±ć 0.0 km/h w01/04/2020
Rok 75.9 km/h w09/02/2020
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 0.0 km/h PnPnZd o09:42
Wczoraj 17.9 km/h o 09:42
Miesi±ć 0.0 km/h w01/04/2020
Rok 45.4 km/h w23/02/2020
RUCH WIATRU
Dzi¶ 0.00 km
Miesi±ć 0.00 km
Rok 13674.95 km