^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Юли 20201. Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 21.6°C
Усреднена влажност 66%
Усреднена точка на оросяване 14.8°C
Усреднена атм. налягане 1007.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.0 km/h
Усреднена посока навятъра 227° (ЮЗ)
Месечни валежи 7.0 mm
Годишни Валежи 298.0 mm
Rainfall for day 7.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.4 mm on day 01 в 21:38
Max. температура 27.3°C on day 01 в 19:10
Min. температура 16.9°C on day 01 в 02:06
Max. влажност 93% on day 01 в 00:00
Min. влажност 52% on day 01 в 19:27
Max. атм. налягане 1008.5 hPa on day 01 в 00:32
Min. атм. налягане 1004.2 hPa on day 01 в 20:42
Max скорост на вятъра 0.0 km/h on day 01 в 00:00
Maxскорост на поривите 0.0 km/h от 239°(ЗЮЗ) on day 01 в 00:00
Max индекс на топлината 27.9°C on day 01 в 19:02
24 Hour Graph for Day 01

2. Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.3°C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване 15.4°C
Усреднена атм. налягане 1009.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.0 km/h
Усреднена посока навятъра 237° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 11.2 mm
Годишни Валежи 302.2 mm
Rainfall for day 4.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 02 в 06:33
Max. температура 25.8°C on day 02 в 17:43
Min. температура 16.1°C on day 02 в 04:45
Max. влажност 96% on day 02 в 08:52
Min. влажност 45% on day 02 в 18:06
Max. атм. налягане 1011.4 hPa on day 02 в 23:49
Min. атм. налягане 1007.3 hPa on day 02 в 01:05
Max скорост на вятъра 0.0 km/h on day 02 в 23:59
Maxскорост на поривите 1.9 km/h от 188°(Ю) on day 02 в 10:04
Max индекс на топлината 26.4°C on day 02 в 17:58
24 Hour Graph for Day 02

3. Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 18.6°C
Усреднена влажност 73%
Усреднена точка на оросяване 13.3°C
Усреднена атм. налягане 1014.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.0 km/h
Усреднена посока навятъра 242° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 11.6 mm
Годишни Валежи 302.6 mm
Rainfall for day 0.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 03 в 03:12
Max. температура 23.6°C on day 03 в 17:10
Min. температура 14.6°C on day 03 в 23:59
Max. влажност 94% on day 03 в 03:42
Min. влажност 46% on day 03 в 17:19
Max. атм. налягане 1017.0 hPa on day 03 в 23:49
Min. атм. налягане 1010.9 hPa on day 03 в 00:31
Max скорост на вятъра 0.0 km/h on day 03 в 23:59
Maxскорост на поривите 3.7 km/h от 258°(ЗЮЗ) on day 03 в 08:56
Max индекс на топлината 25.3°C on day 03 в 17:10
24 Hour Graph for Day 03

4. Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.2°C
Усреднена влажност 63%
Усреднена точка на оросяване 12.2°C
Усреднена атм. налягане 1015.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.1 km/h
Усреднена посока навятъра 219° (ЮЗ)
Месечни валежи 11.6 mm
Годишни Валежи 302.6 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 04 в 23:59
Max. температура 26.7°C on day 04 в 17:42
Min. температура 12.8°C on day 04 в 03:56
Max. влажност 92% on day 04 в 04:02
Min. влажност 37% on day 04 в 17:17
Max. атм. налягане 1016.9 hPa on day 04 в 00:13
Min. атм. налягане 1012.6 hPa on day 04 в 19:53
Max скорост на вятъра 9.3 km/h on day 04 в 08:02
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 169°(Ю) on day 04 в 07:05
Max индекс на топлината 26.6°C on day 04 в 17:41
24 Hour Graph for Day 04

5. Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 23.2°C
Усреднена влажност 63%
Усреднена точка на оросяване 15.7°C
Усреднена атм. налягане 1010.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.0 km/h
Усреднена посока навятъра 218° (ЮЗ)
Месечни валежи 11.6 mm
Годишни Валежи 302.6 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 05 в 23:59
Max. температура 28.0°C on day 05 в 18:05
Min. температура 20.1°C on day 05 в 23:59
Max. влажност 83% on day 05 в 23:59
Min. влажност 51% on day 05 в 18:29
Max. атм. налягане 1013.0 hPa on day 05 в 00:08
Min. атм. налягане 1008.1 hPa on day 05 в 20:42
Max скорост на вятъра 0.0 km/h on day 05 в 23:59
Maxскорост на поривите 1.9 km/h от 207°(ЮЮЗ) on day 05 в 01:06
Max индекс на топлината 28.6°C on day 05 в 18:03
24 Hour Graph for Day 05

6. Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 18.5°C
Усреднена влажност 63%
Усреднена точка на оросяване 10.9°C
Усреднена атм. налягане 1010.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.1 km/h
Усреднена посока навятъра 248° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 11.6 mm
Годишни Валежи 302.6 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 06 в 23:59
Max. температура 21.8°C on day 06 в 15:26
Min. температура 13.2°C on day 06 в 23:59
Max. влажност 88% on day 06 в 00:59
Min. влажност 38% on day 06 в 15:26
Max. атм. налягане 1016.6 hPa on day 06 в 23:58
Min. атм. налягане 1007.9 hPa on day 06 в 04:27
Max скорост на вятъра 18.5 km/h on day 06 в 09:24
Maxскорост на поривите 53.7 km/h от 254°(ЗЮЗ) on day 06 в 11:31
Max индекс на топлината 25.3°C on day 06 в 12:39
24 Hour Graph for Day 06

7. Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.1°C
Усреднена влажност 62%
Усреднена точка на оросяване 8.2°C
Усреднена атм. налягане 1017.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.0 km/h
Усреднена посока навятъра 244° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 11.6 mm
Годишни Валежи 302.6 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 07 в 23:59
Max. температура 20.9°C on day 07 в 18:11
Min. температура 11.8°C on day 07 в 03:03
Max. влажност 86% on day 07 в 06:19
Min. влажност 39% on day 07 в 18:11
Max. атм. налягане 1019.2 hPa on day 07 в 10:59
Min. атм. налягане 1015.2 hPa on day 07 в 21:56
Max скорост на вятъра 0.0 km/h on day 07 в 23:59
Maxскорост на поривите 5.6 km/h от 253°(ЗЮЗ) on day 07 в 20:29
Max индекс на топлината 25.3°C on day 07 в 15:35
24 Hour Graph for Day 07

8. Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.9°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 12.1°C
Усреднена атм. налягане 1015.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.0 km/h
Усреднена посока навятъра 223° (ЮЗ)
Месечни валежи 14.4 mm
Годишни Валежи 305.4 mm
Rainfall for day 2.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 08 в 15:12
Max. температура 16.4°C on day 08 в 19:32
Min. температура 11.3°C on day 08 в 23:49
Max. влажност 94% on day 08 в 08:31
Min. влажност 74% on day 08 в 00:02
Max. атм. налягане 1016.9 hPa on day 08 в 23:40
Min. атм. налягане 1015.1 hPa on day 08 в 12:03
Max скорост на вятъра 0.0 km/h on day 08 в 23:59
Maxскорост на поривите 3.7 km/h от 216°(ЮЗ) on day 08 в 20:45
Max индекс на топлината 16.4°C on day 08 в 19:32
24 Hour Graph for Day 08

9. Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.1°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 14.5°C
Усреднена атм. налягане 1013.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.0 km/h
Усреднена посока навятъра 205° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 15.2 mm
Годишни Валежи 306.2 mm
Rainfall for day 0.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 09 в 21:22
Max. температура 22.9°C on day 09 в 18:28
Min. температура 11.1°C on day 09 в 01:43
Max. влажност 95% on day 09 в 08:37
Min. влажност 70% on day 09 в 18:40
Max. атм. налягане 1016.7 hPa on day 09 в 01:02
Min. атм. налягане 1010.4 hPa on day 09 в 19:53
Max скорост на вятъра 0.0 km/h on day 09 в 23:59
Maxскорост на поривите 11.1 km/h от 150°(ЮЮИ) on day 09 в 09:11
Max индекс на топлината 24.0°C on day 09 в 18:30
24 Hour Graph for Day 09

10. Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.7°C
Усреднена влажност 72%
Усреднена точка на оросяване 15.1°C
Усреднена атм. налягане 1009.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.0 km/h
Усреднена посока навятъра 213° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 15.2 mm
Годишни Валежи 306.2 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 10 в 23:59
Max. температура 28.6°C on day 10 в 13:27
Min. температура 13.9°C on day 10 в 23:59
Max. влажност 93% on day 10 в 01:27
Min. влажност 44% on day 10 в 13:26
Max. атм. налягане 1016.8 hPa on day 10 в 23:59
Min. атм. налягане 1005.3 hPa on day 10 в 12:41
Max скорост на вятъра 0.0 km/h on day 10 в 23:59
Maxскорост на поривите 3.7 km/h от 246°(ЗЮЗ) on day 10 в 01:06
Max индекс на топлината 28.6°C on day 10 в 13:27
24 Hour Graph for Day 10

11. Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.2°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване 8.7°C
Усреднена атм. налягане 1021.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.8 km/h
Усреднена посока навятъра 272° (З)
Месечни валежи 15.2 mm
Годишни Валежи 306.2 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 11 в 23:59
Max. температура 21.2°C on day 11 в 15:13
Min. температура 9.4°C on day 11 в 05:30
Max. влажност 94% on day 11 в 07:30
Min. влажност 41% on day 11 в 15:14
Max. атм. налягане 1024.5 hPa on day 11 в 23:59
Min. атм. налягане 1016.8 hPa on day 11 в 00:01
Max скорост на вятъра 11.1 km/h on day 11 в 13:53
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 281°(З) on day 11 в 11:58
Max индекс на топлината 25.3°C on day 11 в 18:06
24 Hour Graph for Day 11

12. Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.1°C
Усреднена влажност 63%
Усреднена точка на оросяване 7.4°C
Усреднена атм. налягане 1025.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.9 km/h
Усреднена посока навятъра 280° (З)
Месечни валежи 15.2 mm
Годишни Валежи 306.2 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 12 в 23:59
Max. температура 21.4°C on day 12 в 18:02
Min. температура 6.3°C on day 12 в 05:50
Max. влажност 93% on day 12 в 06:57
Min. влажност 38% on day 12 в 18:03
Max. атм. налягане 1027.0 hPa on day 12 в 09:54
Min. атм. налягане 1024.5 hPa on day 12 в 00:01
Max скорост на вятъра 14.8 km/h on day 12 в 14:51
Maxскорост на поривите 44.4 km/h от 277°(З) on day 12 в 12:13
Max индекс на топлината 25.3°C on day 12 в 16:17
24 Hour Graph for Day 12

13. Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.3°C
Усреднена влажност 58%
Усреднена точка на оросяване 7.9°C
Усреднена атм. налягане 1023.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.4 km/h
Усреднена посока навятъра 259° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 15.2 mm
Годишни Валежи 306.2 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 13 в 23:59
Max. температура 25.3°C on day 13 в 18:40
Min. температура 5.8°C on day 13 в 05:40
Max. влажност 92% on day 13 в 06:11
Min. влажност 34% on day 13 в 18:43
Max. атм. налягане 1026.3 hPa on day 13 в 00:46
Min. атм. налягане 1018.5 hPa on day 13 в 23:59
Max скорост на вятъра 9.3 km/h on day 13 в 09:40
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 146°(ЮИ) on day 13 в 09:01
Max индекс на топлината 25.7°C on day 13 в 18:40
24 Hour Graph for Day 13

Усреднени и крайни стойности за месеца Юли 2020 до днес 13
Усреднена температура 18.3°C
Усреднена влажност 69%
Усреднена точка на оросяване 12.0°C
Усреднена атм. налягане 1015.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.5 km/h
Усреднена посока навятъра 242° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 291.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 1.4 mm on day 01 в 21:38
Max. температура 28.6°C on day 10 в 13:27
Min. температура 5.8°C on day 13 в 05:40
Max. влажност 96% on day 02 в 08:52
Min. влажност 34% on day 13 в 18:43
Max. атм. налягане 1027.0 hPa on day 12 в 09:54
Min. атм. налягане 1004.2 hPa on day 01 в 20:42
Max скорост на вятъра 18.5 kmh от 279°(З) on day 06 в 09:24
Maxскорост на поривите 53.7 km/h от 248°(ЗЮЗ) on day 06 в 11:31
Max индекс на топлината 28.6°C on day 05 в 18:03
Growing degrees days:110.9 GDD
Corn growing degreesdays :307.8 GDD


Превалявания Общо
07.0 mm on day 1
04.2 mm on day 2
00.4 mm on day 3
02.8 mm on day 8
00.8 mm on day 9