^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Март 20201. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.9°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 3.5°C
Усреднена атм. налягане 997.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 9.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.8 km/h
Усреднена посока навятъра 200° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 1.2 mm
Годишни Валежи 131.2 mm
Rainfall for day 1.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm on day 01 в 14:25
Max. температура 11.4°C on day 01 в 13:59
Min. температура 4.1°C on day 01 в 22:36
Max. влажност 90% on day 01 в 22:52
Min. влажност 62% on day 01 в 14:07
Max. атм. налягане 998.9 hPa on day 01 в 07:33
Min. атм. налягане 994.6 hPa on day 01 в 23:46
Max скорост на вятъра 31.5 km/h on day 01 в 13:43
Maxскорост на поривите 55.5 km/h от 220°(ЮЗ) on day 01 в 01:17
Max индекс на топлината 11.4°C on day 01 в 13:59
24 Hour Graph for Day 01

2. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.9°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 3.2°C
Усреднена атм. налягане 993.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.1 km/h
Усреднена посока навятъра 140° (ЮИ)
Месечни валежи 3.2 mm
Годишни Валежи 133.2 mm
Rainfall for day 2.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 02 в 09:06
Max. температура 9.6°C on day 02 в 14:29
Min. температура 4.4°C on day 02 в 02:52
Max. влажност 92% on day 02 в 10:35
Min. влажност 69% on day 02 в 14:38
Max. атм. налягане 996.0 hPa on day 02 в 11:29
Min. атм. налягане 992.3 hPa on day 02 в 05:12
Max скорост на вятъра 16.7 km/h on day 02 в 08:57
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 200°(ЮЮЗ) on day 02 в 07:24
Max индекс на топлината 9.6°C on day 02 в 14:29
24 Hour Graph for Day 02

3. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.2°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 2.6°C
Усреднена атм. налягане 998.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.3 km/h
Усреднена посока навятъра 273° (З)
Месечни валежи 6.4 mm
Годишни Валежи 136.4 mm
Rainfall for day 3.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 03 в 14:45
Max. температура 5.9°C on day 03 в 14:32
Min. температура 1.2°C on day 03 в 23:59
Max. влажност 95% on day 03 в 13:10
Min. влажност 82% on day 03 в 01:06
Max. атм. налягане 1007.0 hPa on day 03 в 23:59
Min. атм. налягане 992.8 hPa on day 03 в 02:38
Max скорост на вятъра 18.5 km/h on day 03 в 15:08
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 263°(З) on day 03 в 15:05
Max индекс на топлината 5.9°C on day 03 в 14:32
24 Hour Graph for Day 03

4. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 3.4°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 0.9°C
Усреднена атм. налягане 1010.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.9 km/h
Усреднена посока навятъра 220° (ЮЗ)
Месечни валежи 6.6 mm
Годишни Валежи 136.6 mm
Rainfall for day 0.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 04 в 11:05
Max. температура 8.7°C on day 04 в 15:34
Min. температура -0.7°C on day 04 в 07:08
Max. влажност 94% on day 04 в 07:54
Min. влажност 64% on day 04 в 15:40
Max. атм. налягане 1011.4 hPa on day 04 в 09:48
Min. атм. налягане 1007.0 hPa on day 04 в 00:11
Max скорост на вятъра 20.4 km/h on day 04 в 13:38
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 232°(ЮЗ) on day 04 в 13:43
Max индекс на топлината 8.7°C on day 04 в 15:34
24 Hour Graph for Day 04

5. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.2°C
Усреднена влажност 75%
Усреднена точка на оросяване 0.8°C
Усреднена атм. налягане 1002.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.3 km/h
Усреднена посока навятъра 104° (ИЮИ)
Месечни валежи 6.8 mm
Годишни Валежи 136.8 mm
Rainfall for day 0.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 05 в 08:04
Max. температура 10.6°C on day 05 в 14:08
Min. температура -0.1°C on day 05 в 05:40
Max. влажност 99% on day 05 в 05:35
Min. влажност 52% on day 05 в 15:15
Max. атм. налягане 1010.1 hPa on day 05 в 00:00
Min. атм. налягане 993.4 hPa on day 05 в 23:59
Max скорост на вятъра 20.4 km/h on day 05 в 14:21
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 117°(ИЮИ) on day 05 в 14:21
Max индекс на топлината 10.6°C on day 05 в 14:08
24 Hour Graph for Day 05

6. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.4°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 4.4°C
Усреднена атм. налягане 992.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 8.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.8 km/h
Усреднена посока навятъра 154° (ЮЮИ)
Месечни валежи 12.2 mm
Годишни Валежи 142.2 mm
Rainfall for day 5.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 06 в 23:39
Max. температура 10.2°C on day 06 в 14:21
Min. температура 3.9°C on day 06 в 23:59
Max. влажност 95% on day 06 в 11:02
Min. влажност 71% on day 06 в 00:01
Max. атм. налягане 1000.3 hPa on day 06 в 23:59
Min. атм. налягане 989.9 hPa on day 06 в 06:20
Max скорост на вятъра 22.2 km/h on day 06 в 20:25
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 215°(ЮЗ) on day 06 в 20:36
Max индекс на топлината 10.2°C on day 06 в 14:21
24 Hour Graph for Day 06

7. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.2°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 2.1°C
Усреднена атм. налягане 1011.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 7.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.8 km/h
Усреднена посока навятъра 259° (З)
Месечни валежи 13.0 mm
Годишни Валежи 143.0 mm
Rainfall for day 0.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 07 в 00:12
Max. температура 6.7°C on day 07 в 16:55
Min. температура 2.0°C on day 07 в 21:47
Max. влажност 94% on day 07 в 08:47
Min. влажност 72% on day 07 в 15:31
Max. атм. налягане 1020.3 hPa on day 07 в 22:12
Min. атм. налягане 1000.3 hPa on day 07 в 00:00
Max скорост на вятъра 22.2 km/h on day 07 в 16:52
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 250°(ЗЮЗ) on day 07 в 16:51
Max индекс на топлината 6.7°C on day 07 в 16:55
24 Hour Graph for Day 07

8. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.5°C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 2.5°C
Усреднена атм. налягане 1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.6 km/h
Усреднена посока навятъра 188° (Ю)
Месечни валежи 13.0 mm
Годишни Валежи 143.0 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 08 в 23:59
Max. температура 9.8°C on day 08 в 16:12
Min. температура 0.4°C on day 08 в 04:58
Max. влажност 92% on day 08 в 05:09
Min. влажност 73% on day 08 в 16:29
Max. атм. налягане 1020.5 hPa on day 08 в 01:17
Min. атм. налягане 1011.7 hPa on day 08 в 23:58
Max скорост на вятъра 18.5 km/h on day 08 в 13:22
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 231°(ЮЗ) on day 08 в 13:22
Max индекс на топлината 9.8°C on day 08 в 16:12
24 Hour Graph for Day 08

9. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.8°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 4.7°C
Усреднена атм. налягане 1011.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.8 km/h
Усреднена посока навятъра 218° (ЮЗ)
Месечни валежи 16.8 mm
Годишни Валежи 146.8 mm
Rainfall for day 3.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 09 в 12:35
Max. температура 10.7°C on day 09 в 15:05
Min. температура 3.8°C on day 09 в 23:59
Max. влажност 95% on day 09 в 12:47
Min. влажност 70% on day 09 в 17:21
Max. атм. налягане 1014.8 hPa on day 09 в 23:13
Min. атм. налягане 1009.6 hPa on day 09 в 05:34
Max скорост на вятъра 13.0 km/h on day 09 в 15:42
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 138°(ЮИ) on day 09 в 01:06
Max индекс на топлината 10.7°C on day 09 в 15:05
24 Hour Graph for Day 09

10. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.2°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 4.4°C
Усреднена атм. налягане 1007.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 10.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 17.0 km/h
Усреднена посока навятъра 204° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 20.6 mm
Годишни Валежи 150.6 mm
Rainfall for day 3.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 10 в 23:03
Max. температура 10.3°C on day 10 в 23:59
Min. температура 2.6°C on day 10 в 02:57
Max. влажност 94% on day 10 в 20:46
Min. влажност 78% on day 10 в 16:12
Max. атм. налягане 1014.8 hPa on day 10 в 00:00
Min. атм. налягане 1001.5 hPa on day 10 в 23:57
Max скорост на вятъра 25.9 km/h on day 10 в 22:57
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 204°(ЮЮЗ) on day 10 в 12:16
Max индекс на топлината 10.3°C on day 10 в 23:59
24 Hour Graph for Day 10

11. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.3°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 7.7°C
Усреднена атм. налягане 1008.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 9.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.1 km/h
Усреднена посока навятъра 230° (ЮЗ)
Месечни валежи 24.6 mm
Годишни Валежи 154.6 mm
Rainfall for day 4.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.6 mm on day 11 в 02:17
Max. температура 13.2°C on day 11 в 16:28
Min. температура 8.3°C on day 11 в 20:29
Max. влажност 94% on day 11 в 03:24
Min. влажност 67% on day 11 в 13:19
Max. атм. налягане 1012.1 hPa on day 11 в 19:23
Min. атм. налягане 1001.2 hPa on day 11 в 00:21
Max скорост на вятъра 24.1 km/h on day 11 в 02:15
Maxскорост на поривите 44.4 km/h от 221°(ЮЗ) on day 11 в 01:06
Max индекс на топлината 13.2°C on day 11 в 16:28
24 Hour Graph for Day 11

12. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.9°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 5.2°C
Усреднена атм. налягане 1007.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 12.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 19.6 km/h
Усреднена посока навятъра 227° (ЮЗ)
Месечни валежи 26.0 mm
Годишни Валежи 156.0 mm
Rainfall for day 1.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 12 в 12:15
Max. температура 14.8°C on day 12 в 10:33
Min. температура 2.3°C on day 12 в 22:26
Max. влажност 94% on day 12 в 00:36
Min. влажност 47% on day 12 в 17:15
Max. атм. налягане 1010.6 hPa on day 12 в 23:56
Min. атм. налягане 1003.3 hPa on day 12 в 10:01
Max скорост на вятъра 33.3 km/h on day 12 в 10:39
Maxскорост на поривите 61.1 km/h от 214°(ЮЗ) on day 12 в 10:16
Max индекс на топлината 14.8°C on day 12 в 10:33
24 Hour Graph for Day 12

13. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.2°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 1.9°C
Усреднена атм. налягане 1012.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 12.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 19.1 km/h
Усреднена посока навятъра 231° (ЮЗ)
Месечни валежи 26.8 mm
Годишни Валежи 156.8 mm
Rainfall for day 0.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 13 в 22:07
Max. температура 9.7°C on day 13 в 12:19
Min. температура 3.2°C on day 13 в 02:39
Max. влажност 86% on day 13 в 23:35
Min. влажност 58% on day 13 в 12:22
Max. атм. налягане 1019.7 hPa on day 13 в 23:58
Min. атм. налягане 1010.0 hPa on day 13 в 03:26
Max скорост на вятъра 38.9 km/h on day 13 в 12:42
Maxскорост на поривите 51.8 km/h от 226°(ЮЗ) on day 13 в 12:41
Max индекс на топлината 9.7°C on day 13 в 12:19
24 Hour Graph for Day 13

14. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 3.2°C
Усреднена влажност 69%
Усреднена точка на оросяване -2.4°C
Усреднена атм. налягане 1024.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 2.6 km/h
Усреднена посока навятъра 114° (ИЮИ)
Месечни валежи 26.8 mm
Годишни Валежи 156.8 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 14 в 23:59
Max. температура 8.3°C on day 14 в 14:26
Min. температура -2.7°C on day 14 в 06:39
Max. влажност 92% on day 14 в 07:50
Min. влажност 42% on day 14 в 16:20
Max. атм. налягане 1026.0 hPa on day 14 в 20:42
Min. атм. налягане 1019.7 hPa on day 14 в 00:00
Max скорост на вятъра 13.0 km/h on day 14 в 22:00
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 253°(ЗЮЗ) on day 14 в 01:06
Max индекс на топлината 8.3°C on day 14 в 14:26
24 Hour Graph for Day 14

15. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.8°C
Усреднена влажност 51%
Усреднена точка на оросяване -4.2°C
Усреднена атм. налягане 1021.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.9 km/h
Усреднена посока навятъра 126° (ЮИ)
Месечни валежи 26.8 mm
Годишни Валежи 156.8 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 15 в 23:59
Max. температура 11.8°C on day 15 в 14:44
Min. температура -0.7°C on day 15 в 02:42
Max. влажност 73% on day 15 в 02:50
Min. влажност 25% on day 15 в 13:22
Max. атм. налягане 1025.5 hPa on day 15 в 00:00
Min. атм. налягане 1017.2 hPa on day 15 в 22:49
Max скорост на вятъра 22.2 km/h on day 15 в 14:46
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 140°(ЮИ) on day 15 в 12:06
Max индекс на топлината 11.8°C on day 15 в 14:44
24 Hour Graph for Day 15

16. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.5°C
Усреднена влажност 60%
Усреднена точка на оросяване 1.0°C
Усреднена атм. налягане 1019.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.4 km/h
Усреднена посока навятъра 187° (Ю)
Месечни валежи 26.8 mm
Годишни Валежи 156.8 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 16 в 23:59
Max. температура 16.3°C on day 16 в 14:49
Min. температура 3.1°C on day 16 в 06:49
Max. влажност 90% on day 16 в 22:30
Min. влажност 46% on day 16 в 14:44
Max. атм. налягане 1024.7 hPa on day 16 в 23:16
Min. атм. налягане 1017.0 hPa on day 16 в 04:13
Max скорост на вятъра 16.7 km/h on day 16 в 12:04
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 190°(Ю) on day 16 в 11:24
Max индекс на топлината 16.3°C on day 16 в 14:49
24 Hour Graph for Day 16

17. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.0°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 4.8°C
Усреднена атм. налягане 1027.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 2.6 km/h
Усреднена посока навятъра 231° (ЮЗ)
Месечни валежи 27.0 mm
Годишни Валежи 157.0 mm
Rainfall for day 0.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 17 в 12:34
Max. температура 14.4°C on day 17 в 16:17
Min. температура 0.9°C on day 17 в 06:28
Max. влажност 94% on day 17 в 23:59
Min. влажност 69% on day 17 в 14:33
Max. атм. налягане 1029.6 hPa on day 17 в 22:15
Min. атм. налягане 1024.4 hPa on day 17 в 00:33
Max скорост на вятъра 14.8 km/h on day 17 в 17:19
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 222°(ЮЗ) on day 17 в 15:13
Max индекс на топлината 14.4°C on day 17 в 16:17
24 Hour Graph for Day 17

18. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.8°C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване 5.3°C
Усреднена атм. налягане 1026.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.5 km/h
Усреднена посока навятъра 219° (ЮЗ)
Месечни валежи 27.4 mm
Годишни Валежи 157.4 mm
Rainfall for day 0.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 18 в 06:29
Max. температура 16.9°C on day 18 в 15:27
Min. температура 3.8°C on day 18 в 05:20
Max. влажност 98% on day 18 в 06:16
Min. влажност 42% on day 18 в 15:32
Max. атм. налягане 1029.1 hPa on day 18 в 00:02
Min. атм. налягане 1024.3 hPa on day 18 в 17:43
Max скорост на вятъра 20.4 km/h on day 18 в 11:52
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 209°(ЮЮЗ) on day 18 в 11:51
Max индекс на топлината 16.9°C on day 18 в 15:27
24 Hour Graph for Day 18

19. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.6°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 6.3°C
Усреднена атм. налягане 1024.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.6 km/h
Усреднена посока навятъра 267° (З)
Месечни валежи 27.4 mm
Годишни Валежи 157.4 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 19 в 23:59
Max. температура 16.5°C on day 19 в 16:11
Min. температура 3.6°C on day 19 в 03:07
Max. влажност 92% on day 19 в 23:59
Min. влажност 56% on day 19 в 16:20
Max. атм. налягане 1025.6 hPa on day 19 в 10:46
Min. атм. налягане 1023.9 hPa on day 19 в 17:00
Max скорост на вятъра 7.4 km/h on day 19 в 14:26
Maxскорост на поривите 13.0 km/h от 213°(ЮЮЗ) on day 19 в 13:19
Max индекс на топлината 16.5°C on day 19 в 16:11
24 Hour Graph for Day 19

20. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.8°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 4.5°C
Усреднена атм. налягане 1025.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 3.5 km/h
Усреднена посока навятъра 23° (ССИ)
Месечни валежи 28.2 mm
Годишни Валежи 158.2 mm
Rainfall for day 0.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 20 в 18:38
Max. температура 9.2°C on day 20 в 12:32
Min. температура 4.5°C on day 20 в 23:59
Max. влажност 94% on day 20 в 21:28
Min. влажност 62% on day 20 в 12:24
Max. атм. налягане 1026.8 hPa on day 20 в 23:34
Min. атм. налягане 1024.1 hPa on day 20 в 07:19
Max скорост на вятъра 11.1 km/h on day 20 в 15:16
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 030°(ССИ) on day 20 в 15:15
Max индекс на топлината 9.2°C on day 20 в 12:32
24 Hour Graph for Day 20

21. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.1°C
Усреднена влажност 71%
Усреднена точка на оросяване -1.0°C
Усреднена атм. налягане 1029.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.6 km/h
Усреднена посока навятъра 33° (ССИ)
Месечни валежи 28.4 mm
Годишни Валежи 158.4 mm
Rainfall for day 0.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 21 в 07:48
Max. температура 7.2°C on day 21 в 16:00
Min. температура 0.5°C on day 21 в 23:59
Max. влажност 92% on day 21 в 00:55
Min. влажност 45% on day 21 в 17:01
Max. атм. налягане 1033.0 hPa on day 21 в 23:53
Min. атм. налягане 1026.5 hPa on day 21 в 00:46
Max скорост на вятъра 20.4 km/h on day 21 в 12:35
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 042°(СИ) on day 21 в 15:32
Max индекс на топлината 7.2°C on day 21 в 16:00
24 Hour Graph for Day 21

22. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 0.9°C
Усреднена влажност 60%
Усреднена точка на оросяване -6.5°C
Усреднена атм. налягане 1035.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.7 km/h
Усреднена посока навятъра 47° (СИ)
Месечни валежи 28.4 mm
Годишни Валежи 158.4 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 22 в 23:59
Max. температура 5.6°C on day 22 в 14:05
Min. температура -3.8°C on day 22 в 22:45
Max. влажност 82% on day 22 в 07:11
Min. влажност 35% on day 22 в 17:50
Max. атм. налягане 1039.4 hPa on day 22 в 23:43
Min. атм. налягане 1032.9 hPa on day 22 в 00:09
Max скорост на вятъра 20.4 km/h on day 22 в 14:30
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 046°(СИ) on day 22 в 16:28
Max индекс на топлината 5.5°C on day 22 в 14:05
24 Hour Graph for Day 22

23. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура -0.1°C
Усреднена влажност 54%
Усреднена точка на оросяване -8.9°C
Усреднена атм. налягане 1039.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.2 km/h
Усреднена посока навятъра 69° (ИСИ)
Месечни валежи 28.4 mm
Годишни Валежи 158.4 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 23 в 23:59
Max. температура 5.8°C on day 23 в 15:41
Min. температура -6.2°C on day 23 в 06:30
Max. влажност 78% on day 23 в 03:10
Min. влажност 33% on day 23 в 13:59
Max. атм. налягане 1040.9 hPa on day 23 в 09:00
Min. атм. налягане 1037.1 hPa on day 23 в 17:35
Max скорост на вятъра 14.8 km/h on day 23 в 16:24
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 095°(И) on day 23 в 10:42
Max индекс на топлината 5.8°C on day 23 в 15:41
24 Hour Graph for Day 23

24. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 1.3°C
Усреднена влажност 50%
Усреднена точка на оросяване -8.7°C
Усреднена атм. налягане 1036.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.7 km/h
Усреднена посока навятъра 82° (И)
Месечни валежи 28.4 mm
Годишни Валежи 158.4 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 24 в 23:59
Max. температура 7.5°C on day 24 в 15:36
Min. температура -5.7°C on day 24 в 05:20
Max. влажност 76% on day 24 в 06:45
Min. влажност 30% on day 24 в 17:05
Max. атм. налягане 1038.7 hPa on day 24 в 09:35
Min. атм. налягане 1034.5 hPa on day 24 в 23:57
Max скорост на вятъра 18.5 km/h on day 24 в 10:37
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 101°(И) on day 24 в 11:53
Max индекс на топлината 7.5°C on day 24 в 15:36
24 Hour Graph for Day 24

25. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 3.1°C
Усреднена влажност 43%
Усреднена точка на оросяване -8.8°C
Усреднена атм. налягане 1031.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.3 km/h
Усреднена посока навятъра 72° (ИСИ)
Месечни валежи 28.4 mm
Годишни Валежи 158.4 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 25 в 23:59
Max. температура 9.4°C on day 25 в 15:07
Min. температура -4.4°C on day 25 в 04:08
Max. влажност 68% on day 25 в 04:14
Min. влажност 26% on day 25 в 15:42
Max. атм. налягане 1034.6 hPa on day 25 в 00:01
Min. атм. налягане 1028.5 hPa on day 25 в 23:57
Max скорост на вятъра 22.2 km/h on day 25 в 10:26
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 093°(И) on day 25 в 09:51
Max индекс на топлината 9.4°C on day 25 в 15:07
24 Hour Graph for Day 25

26. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.4°C
Усреднена влажност 47%
Усреднена точка на оросяване -5.2°C
Усреднена атм. налягане 1026.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.1 km/h
Усреднена посока навятъра 69° (ИСИ)
Месечни валежи 28.4 mm
Годишни Валежи 158.4 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 26 в 23:59
Max. температура 11.2°C on day 26 в 15:05
Min. температура -1.7°C on day 26 в 05:37
Max. влажност 64% on day 26 в 07:00
Min. влажност 38% on day 26 в 15:19
Max. атм. налягане 1028.6 hPa on day 26 в 00:00
Min. атм. налягане 1024.0 hPa on day 26 в 23:59
Max скорост на вятъра 18.5 km/h on day 26 в 11:38
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 031°(ССИ) on day 26 в 16:16
Max индекс на топлината 11.2°C on day 26 в 15:05
24 Hour Graph for Day 26

27. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.4°C
Усреднена влажност 52%
Усреднена точка на оросяване -0.3°C
Усреднена атм. налягане 1021.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.0 km/h
Усреднена посока навятъра 53° (СИ)
Месечни валежи 28.4 mm
Годишни Валежи 158.4 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 27 в 23:59
Max. температура 16.9°C on day 27 в 13:18
Min. температура 1.9°C on day 27 в 05:10
Max. влажност 75% on day 27 в 23:59
Min. влажност 36% on day 27 в 15:56
Max. атм. налягане 1024.2 hPa on day 27 в 00:28
Min. атм. налягане 1019.7 hPa on day 27 в 18:02
Max скорост на вятъра 14.8 km/h on day 27 в 15:12
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 082°(И) on day 27 в 10:31
Max индекс на топлината 16.9°C on day 27 в 13:18
24 Hour Graph for Day 27

28. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.6°C
Усреднена влажност 64%
Усреднена точка на оросяване 0.5°C
Усреднена атм. налягане 1018.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.3 km/h
Усреднена посока навятъра 294° (ЗСЗ)
Месечни валежи 28.4 mm
Годишни Валежи 158.4 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 28 в 23:59
Max. температура 14.7°C on day 28 в 14:30
Min. температура -0.6°C on day 28 в 06:40
Max. влажност 90% on day 28 в 05:47
Min. влажност 36% on day 28 в 14:33
Max. атм. налягане 1020.4 hPa on day 28 в 00:00
Min. атм. налягане 1016.6 hPa on day 28 в 17:41
Max скорост на вятъра 14.8 km/h on day 28 в 15:51
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 282°(ЗСЗ) on day 28 в 15:19
Max индекс на топлината 14.7°C on day 28 в 14:30
24 Hour Graph for Day 28

29. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.6°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване -0.7°C
Усреднена атм. налягане 1021.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.0 km/h
Усреднена посока навятъра 331° (ССЗ)
Месечни валежи 28.8 mm
Годишни Валежи 158.8 mm
Rainfall for day 0.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 29 в 20:34
Max. температура 5.7°C on day 29 в 00:02
Min. температура -1.0°C on day 29 в 07:19
Max. влажност 92% on day 29 в 15:41
Min. влажност 61% on day 29 в 23:59
Max. атм. налягане 1029.7 hPa on day 29 в 23:57
Min. атм. налягане 1017.9 hPa on day 29 в 03:24
Max скорост на вятъра 18.5 km/h on day 29 в 16:33
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 05°(С) on day 29 в 16:56
Max индекс на топлината 5.7°C on day 29 в 00:02
24 Hour Graph for Day 29

30. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура -0.1°C
Усреднена влажност 70%
Усреднена точка на оросяване -5.3°C
Усреднена атм. налягане 1027.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.5 km/h
Усреднена посока навятъра 252° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 28.8 mm
Годишни Валежи 158.8 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 30 в 23:59
Max. температура 5.1°C on day 30 в 13:52
Min. температура -7.7°C on day 30 в 06:15
Max. влажност 87% on day 30 в 23:59
Min. влажност 38% on day 30 в 13:31
Max. атм. налягане 1030.0 hPa on day 30 в 02:02
Min. атм. налягане 1025.0 hPa on day 30 в 18:36
Max скорост на вятъра 20.4 km/h on day 30 в 14:17
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 237°(ЗЮЗ) on day 30 в 16:25
Max индекс на топлината 5.1°C on day 30 в 13:52
24 Hour Graph for Day 30

31. Март Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 1.2°C
Усреднена влажност 67%
Усреднена точка на оросяване -4.8°C
Усреднена атм. налягане 1029.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 3.8 km/h
Усреднена посока навятъра 7° (С)
Месечни валежи 28.8 mm
Годишни Валежи 158.8 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 31 в 23:59
Max. температура 5.9°C on day 31 в 15:46
Min. температура -4.9°C on day 31 в 23:18
Max. влажност 94% on day 31 в 02:10
Min. влажност 38% on day 31 в 14:09
Max. атм. налягане 1031.1 hPa on day 31 в 12:08
Min. атм. налягане 1026.6 hPa on day 31 в 00:06
Max скорост на вятъра 16.7 km/h on day 31 в 09:43
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 051°(СИ) on day 31 в 09:42
Max индекс на топлината 5.9°C on day 31 в 15:46
24 Hour Graph for Day 31

Усреднени и крайни стойности за месеца Март 2020 до днес 31
Усреднена температура 5.4°C
Усреднена влажност 72%
Усреднена точка на оросяване 0.3°C
Усреднена атм. налягане 1018.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 4.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.0 km/h
Усреднена посока навятъра 203° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 28.8 mm
Годишни Валежи 158.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.6 mm on day 11 в 02:17
Max. температура 16.9°C on day 27 в 13:18
Min. температура -7.7°C on day 30 в 06:15
Max. влажност 99% on day 05 в 05:35
Min. влажност 25% on day 15 в 13:22
Max. атм. налягане 1040.9 hPa on day 23 в 09:00
Min. атм. налягане 989.9 hPa on day 06 в 06:20
Max скорост на вятъра 38.9 kmh от 237°(ЗЮЗ) on day 13 в 12:42
Maxскорост на поривите 61.1 km/h от 225°(ЮЗ) on day 12 в 10:16
Max индекс на топлината 16.9°C on day 27 в 13:18
Growing degrees days:4.9 GDD
Frost days13


Превалявания Общо
01.2 mm on day 1
02.0 mm on day 2
03.2 mm on day 3
00.2 mm on day 4
00.2 mm on day 5
05.4 mm on day 6
00.8 mm on day 7
03.8 mm on day 9
03.8 mm on day 10
04.0 mm on day 11
01.4 mm on day 12
00.8 mm on day 13
00.2 mm on day 17
00.4 mm on day 18
00.8 mm on day 20
00.2 mm on day 21
00.4 mm on day 29