^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Октомври 20211. Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.8°C
Усреднена влажност 71%
Усреднена точка на оросяване 6.2°C
Усреднена атм. налягане 1021.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 2.0 km/h
Усреднена посока навятъра 128° (ЮИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 524.4 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 01 в 00:00
Max. температура 19.1°C on day 01 в 15:25
Min. температура 5.3°C on day 01 в 07:09
Max. влажност 91% on day 01 в 08:12
Min. влажност 43% on day 01 в 14:57
Max. атм. налягане 1026.1 hPa on day 01 в 00:34
Min. атм. налягане 1016.4 hPa on day 01 в 00:00
Max скорост на вятъра 13.0 km/h on day 01 в 20:51
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 098°(И) on day 01 в 20:29
Max индекс на топлината 19.1°C on day 01 в 15:25
24 Hour Graph for Day 01

2. Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.7°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 9.8°C
Усреднена атм. налягане 1013.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.4 km/h
Усреднена посока навятъра 136° (ЮИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 524.4 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 02 в 23:59
Max. температура 21.2°C on day 02 в 16:22
Min. температура 8.6°C on day 02 в 05:28
Max. влажност 88% on day 02 в 07:54
Min. влажност 53% on day 02 в 17:08
Max. атм. налягане 1016.4 hPa on day 02 в 00:02
Min. атм. налягане 1009.5 hPa on day 02 в 23:58
Max скорост на вятъра 14.8 km/h on day 02 в 12:29
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 103°(ИЮИ) on day 02 в 01:06
Max индекс на топлината 24.9°C on day 02 в 15:49
24 Hour Graph for Day 02

3. Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 17.9°C
Усреднена влажност 65%
Усреднена точка на оросяване 11.0°C
Усреднена атм. налягане 1008.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.2 km/h
Усреднена посока навятъра 123° (ИЮИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 524.4 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 03 в 23:59
Max. температура 23.9°C on day 03 в 15:39
Min. температура 13.9°C on day 03 в 06:51
Max. влажност 73% on day 03 в 23:59
Min. влажност 48% on day 03 в 15:53
Max. атм. налягане 1011.2 hPa on day 03 в 23:56
Min. атм. налягане 1007.0 hPa on day 03 в 16:23
Max скорост на вятъра 13.0 km/h on day 03 в 13:10
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 162°(ЮЮИ) on day 03 в 13:31
Max индекс на топлината 25.4°C on day 03 в 15:39
24 Hour Graph for Day 03

4. Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.5°C
Усреднена влажност 80%
Усреднена точка на оросяване 11.1°C
Усреднена атм. налягане 1016.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.0 km/h
Усреднена посока навятъра 207° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 524.4 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 04 в 23:59
Max. температура 16.6°C on day 04 в 00:22
Min. температура 12.8°C on day 04 в 23:38
Max. влажност 88% on day 04 в 23:59
Min. влажност 73% on day 04 в 00:25
Max. атм. налягане 1019.3 hPa on day 04 в 15:17
Min. атм. налягане 1011.1 hPa on day 04 в 00:03
Max скорост на вятъра 0.0 km/h on day 04 в 23:59
Maxскорост на поривите 0.0 km/h от 140°(ЮИ) on day 04 в 23:59
Max индекс на топлината 16.6°C on day 04 в 00:22
24 Hour Graph for Day 04

5. Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.6°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 11.3°C
Усреднена атм. налягане 1010.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.0 km/h
Усреднена посока навятъра 129° (ЮИ)
Месечни валежи 5.0 mm
Годишни Валежи 529.4 mm
Rainfall for day 5.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 05 в 15:01
Max. температура 14.1°C on day 05 в 13:05
Min. температура 10.8°C on day 05 в 21:06
Max. влажност 94% on day 05 в 23:10
Min. влажност 84% on day 05 в 03:37
Max. атм. налягане 1018.1 hPa on day 05 в 00:09
Min. атм. налягане 1007.7 hPa on day 05 в 13:44
Max скорост на вятъра 0.0 km/h on day 05 в 23:59
Maxскорост на поривите 1.9 km/h от 192°(ЮЮЗ) on day 05 в 22:20
Max индекс на топлината 14.1°C on day 05 в 13:05
24 Hour Graph for Day 05

6. Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.7°C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 9.7°C
Усреднена атм. налягане 1016.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.0 km/h
Усреднена посока навятъра 181° (Ю)
Месечни валежи 5.2 mm
Годишни Валежи 529.6 mm
Rainfall for day 0.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 06 в 00:42
Max. температура 16.0°C on day 06 в 15:06
Min. температура 7.3°C on day 06 в 23:34
Max. влажност 92% on day 06 в 01:02
Min. влажност 66% on day 06 в 15:07
Max. атм. налягане 1022.9 hPa on day 06 в 23:53
Min. атм. налягане 1009.9 hPa on day 06 в 00:03
Max скорост на вятъра 5.6 km/h on day 06 в 09:29
Maxскорост на поривите 13.0 km/h от 213°(ЮЮЗ) on day 06 в 09:31
Max индекс на топлината 16.0°C on day 06 в 15:06
24 Hour Graph for Day 06

7. Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.2°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 7.2°C
Усреднена атм. налягане 1027.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.0 km/h
Усреднена посока навятъра 129° (ЮИ)
Месечни валежи 5.6 mm
Годишни Валежи 530.0 mm
Rainfall for day 0.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 07 в 06:41
Max. температура 17.6°C on day 07 в 15:55
Min. температура 3.0°C on day 07 в 07:32
Max. влажност 95% on day 07 в 09:23
Min. влажност 59% on day 07 в 15:07
Max. атм. налягане 1030.0 hPa on day 07 в 23:59
Min. атм. налягане 1022.8 hPa on day 07 в 00:02
Max скорост на вятъра 1.9 km/h on day 07 в 16:07
Maxскорост на поривите 9.3 km/h от 327°(ССЗ) on day 07 в 15:44
Max индекс на топлината 17.6°C on day 07 в 15:55
24 Hour Graph for Day 07

8. Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.3°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 7.5°C
Усреднена атм. налягане 1031.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.0 km/h
Усреднена посока навятъра 26° (ССИ)
Месечни валежи 5.6 mm
Годишни Валежи 530.0 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 08 в 23:59
Max. температура 16.3°C on day 08 в 15:10
Min. температура 5.2°C on day 08 в 23:59
Max. влажност 95% on day 08 в 04:57
Min. влажност 55% on day 08 в 15:37
Max. атм. налягане 1032.2 hPa on day 08 в 10:18
Min. атм. налягане 1030.0 hPa on day 08 в 00:17
Max скорост на вятъра 0.0 km/h on day 08 в 23:59
Maxскорост на поривите 0.0 km/h от 051°(СИ) on day 08 в 23:59
Max индекс на топлината 16.3°C on day 08 в 15:10
24 Hour Graph for Day 08

9. Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.3°C
Усреднена влажност 69%
Усреднена точка на оросяване 2.5°C
Усреднена атм. налягане 1032.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.0 km/h
Усреднена посока навятъра 61° (ИСИ)
Месечни валежи 5.6 mm
Годишни Валежи 530.0 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 09 в 23:59
Max. температура 15.3°C on day 09 в 15:22
Min. температура 2.1°C on day 09 в 23:50
Max. влажност 94% on day 09 в 01:32
Min. влажност 42% on day 09 в 17:03
Max. атм. налягане 1033.2 hPa on day 09 в 10:42
Min. атм. налягане 1031.5 hPa on day 09 в 03:38
Max скорост на вятъра 0.0 km/h on day 09 в 23:59
Maxскорост на поривите 1.9 km/h от 056°(СИ) on day 09 в 22:22
Max индекс на топлината 15.3°C on day 09 в 15:22
24 Hour Graph for Day 09

10. Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.8°C
Усреднена влажност 75%
Усреднена точка на оросяване 1.2°C
Усреднена атм. налягане 1028.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.1 km/h
Усреднена посока навятъра 82° (И)
Месечни валежи 5.8 mm
Годишни Валежи 530.2 mm
Rainfall for day 0.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 10 в 08:38
Max. температура 14.2°C on day 10 в 16:12
Min. температура -1.4°C on day 10 в 07:30
Max. влажност 93% on day 10 в 08:28
Min. влажност 43% on day 10 в 15:31
Max. атм. налягане 1031.7 hPa on day 10 в 00:05
Min. атм. налягане 1025.5 hPa on day 10 в 23:59
Max скорост на вятъра 5.6 km/h on day 10 в 11:25
Maxскорост на поривите 13.0 km/h от 117°(ИЮИ) on day 10 в 11:23
Max индекс на топлината 14.2°C on day 10 в 16:12
24 Hour Graph for Day 10

11. Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.2°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 4.9°C
Усреднена атм. налягане 1022.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.0 km/h
Усреднена посока навятъра 178° (Ю)
Месечни валежи 7.0 mm
Годишни Валежи 531.4 mm
Rainfall for day 1.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 11 в 12:02
Max. температура 12.1°C on day 11 в 17:21
Min. температура -0.6°C on day 11 в 02:01
Max. влажност 96% on day 11 в 22:23
Min. влажност 86% on day 11 в 18:03
Max. атм. налягане 1025.5 hPa on day 11 в 00:10
Min. атм. налягане 1020.2 hPa on day 11 в 23:59
Max скорост на вятъра 0.0 km/h on day 11 в 23:59
Maxскорост на поривите 0.0 km/h от 254°(ЗЮЗ) on day 11 в 23:59
Max индекс на топлината 12.1°C on day 11 в 17:21
24 Hour Graph for Day 11

12. Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.2°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 6.0°C
Усреднена атм. налягане 1016.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.0 km/h
Усреднена посока навятъра 253° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 8.8 mm
Годишни Валежи 533.2 mm
Rainfall for day 1.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm on day 12 в 14:28
Max. температура 12.4°C on day 12 в 13:58
Min. температура 2.1°C on day 12 в 23:42
Max. влажност 94% on day 12 в 08:48
Min. влажност 67% on day 12 в 17:55
Max. атм. налягане 1020.3 hPa on day 12 в 00:45
Min. атм. налягане 1013.3 hPa on day 12 в 16:07
Max скорост на вятъра 0.0 km/h on day 12 в 23:59
Maxскорост на поривите 0.0 km/h от 279°(З) on day 12 в 23:59
Max индекс на топлината 12.4°C on day 12 в 13:58
24 Hour Graph for Day 12

13. Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.4°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 3.3°C
Усреднена атм. налягане 1021.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.0 km/h
Усреднена посока навятъра 270° (З)
Месечни валежи 9.2 mm
Годишни Валежи 533.6 mm
Rainfall for day 0.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 13 в 05:51
Max. температура 11.4°C on day 13 в 15:50
Min. температура 1.3°C on day 13 в 03:07
Max. влажност 95% on day 13 в 12:11
Min. влажност 64% on day 13 в 16:55
Max. атм. налягане 1023.9 hPa on day 13 в 22:28
Min. атм. налягане 1017.2 hPa on day 13 в 00:01
Max скорост на вятъра 0.0 km/h on day 13 в 23:59
Maxскорост на поривите 0.0 km/h от 261°(З) on day 13 в 23:59
Max индекс на топлината 11.4°C on day 13 в 15:50
24 Hour Graph for Day 13

14. Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.0°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 8.8°C
Усреднена атм. налягане 1021.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.0 km/h
Усреднена посока навятъра 237° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 11.0 mm
Годишни Валежи 535.4 mm
Rainfall for day 1.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 14 в 12:26
Max. температура 13.1°C on day 14 в 16:00
Min. температура 6.3°C on day 14 в 00:28
Max. влажност 95% on day 14 в 14:38
Min. влажност 85% on day 14 в 00:05
Max. атм. налягане 1023.6 hPa on day 14 в 00:33
Min. атм. налягане 1018.7 hPa on day 14 в 23:57
Max скорост на вятъра 1.9 km/h on day 14 в 16:17
Maxскорост на поривите 5.6 km/h от 221°(ЮЗ) on day 14 в 16:35
Max индекс на топлината 13.1°C on day 14 в 16:00
24 Hour Graph for Day 14

15. Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.7°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 8.2°C
Усреднена атм. налягане 1015.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 1.9 km/h
Усреднена посока навятъра 219° (ЮЗ)
Месечни валежи 11.6 mm
Годишни Валежи 536.0 mm
Rainfall for day 0.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 15 в 23:28
Max. температура 15.0°C on day 15 в 11:57
Min. температура 5.1°C on day 15 в 23:50
Max. влажност 93% on day 15 в 23:59
Min. влажност 69% on day 15 в 12:01
Max. атм. налягане 1019.3 hPa on day 15 в 23:26
Min. атм. налягане 1012.8 hPa on day 15 в 13:13
Max скорост на вятъра 20.4 km/h on day 15 в 10:54
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 194°(ЮЮЗ) on day 15 в 10:52
Max индекс на топлината 15.0°C on day 15 в 11:57
24 Hour Graph for Day 15

16. Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.1°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 5.4°C
Усреднена атм. налягане 1021.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.5 km/h
Усреднена посока навятъра 231° (ЮЗ)
Месечни валежи 11.8 mm
Годишни Валежи 536.2 mm
Rainfall for day 0.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 16 в 05:30
Max. температура 12.6°C on day 16 в 14:45
Min. температура 2.4°C on day 16 в 03:37
Max. влажност 95% on day 16 в 11:55
Min. влажност 71% on day 16 в 16:15
Max. атм. налягане 1022.8 hPa on day 16 в 12:33
Min. атм. налягане 1019.3 hPa on day 16 в 00:05
Max скорост на вятъра 9.3 km/h on day 16 в 13:28
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 192°(ЮЮЗ) on day 16 в 14:56
Max индекс на топлината 12.6°C on day 16 в 14:45
24 Hour Graph for Day 16

17. Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.6°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 6.4°C
Усреднена атм. налягане 1021.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 1.0 km/h
Усреднена посока навятъра 218° (ЮЗ)
Месечни валежи 12.0 mm
Годишни Валежи 536.4 mm
Rainfall for day 0.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 17 в 23:35
Max. температура 13.1°C on day 17 в 14:04
Min. температура 7.1°C on day 17 в 08:20
Max. влажност 92% on day 17 в 06:23
Min. влажност 63% on day 17 в 15:17
Max. атм. налягане 1023.1 hPa on day 17 в 23:54
Min. атм. налягане 1019.9 hPa on day 17 в 07:10
Max скорост на вятъра 11.1 km/h on day 17 в 14:05
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 213°(ЮЮЗ) on day 17 в 13:49
Max индекс на топлината 13.1°C on day 17 в 14:04
24 Hour Graph for Day 17

18. Октомври Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.8°C
Усреднена влажност 80%
Усреднена точка на оросяване 7.4°C
Усреднена атм. налягане 1024.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.5 km/h
Усреднена посока навятъра 210° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 12.6 mm
Годишни Валежи 537.0 mm
Rainfall for day 0.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 18 в 01:48
Max. температура 16.3°C on day 18 в 15:48
Min. температура 8.3°C on day 18 в 06:20
Max. влажност 92% on day 18 в 08:33
Min. влажност 56% on day 18 в 14:36
Max. атм. налягане 1025.5 hPa on day 18 в 11:03
Min. атм. налягане 1022.9 hPa on day 18 в 00:37
Max скорост на вятъра 11.1 km/h on day 18 в 07:06
Maxскорост на поривите 46.3 km/h от 231°(ЮЗ) on day 18 в 07:16
Max индекс на топлината 16.3°C on day 18 в 15:48
24 Hour Graph for Day 18

Усреднени и крайни стойности за месеца Октомври 2021 до днес 18
Усреднена температура 10.4°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 7.1°C
Усреднена атм. налягане 1020.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.4 km/h
Усреднена посока навятъра 183° (Ю)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 524.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm on day 12 в 14:28
Max. температура 23.9°C on day 03 в 15:39
Min. температура -1.4°C on day 10 в 07:30
Max. влажност 96% on day 11 в 22:23
Min. влажност 42% on day 09 в 17:03
Max. атм. налягане 1033.2 hPa on day 09 в 10:42
Min. атм. налягане 1007.0 hPa on day 03 в 16:23
Max скорост на вятъра 20.4 kmh от 203°(ЮЮЗ) on day 15 в 10:54
Maxскорост на поривите 46.3 km/h от 225°(ЮЗ) on day 18 в 07:16
Max индекс на топлината 25.4°C on day 03 в 15:39
Growing degrees days:53.8 GDD
Corn growing degreesdays :334.8 GDD
Frost days2


Превалявания Общо
05.0 mm on day 5
00.2 mm on day 6
00.4 mm on day 7
00.2 mm on day 10
01.2 mm on day 11
01.8 mm on day 12
00.4 mm on day 13
01.8 mm on day 14
00.6 mm on day 15
00.2 mm on day 16
00.2 mm on day 17
00.6 mm on day 18