^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Февруари 20221. Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 2.7°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 1.5°C
Усреднена атм. налягане 1007.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 6.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.8 km/h
Усреднена посока навятъра 241° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 5.6 mm
Годишни Валежи 68.8 mm
Rainfall for day 5.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 01 в 23:28
Max. температура 5.8°C on day 01 в 23:14
Min. температура 0.4°C on day 01 в 01:22
Max. влажност 97% on day 01 в 21:01
Min. влажност 83% on day 01 в 14:21
Max. атм. налягане 1013.2 hPa on day 01 в 08:14
Min. атм. налягане 1000.0 hPa on day 01 в 21:32
Max скорост на вятъра 24.1 km/h on day 01 в 14:41
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 221°(ЮЗ) on day 01 в 14:47
Max индекс на топлината 5.8°C on day 01 в 23:14
24 Hour Graph for Day 01

2. Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.8°C
Усреднена влажност 80%
Усреднена точка на оросяване 1.5°C
Усреднена атм. налягане 1009.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 10.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.9 km/h
Усреднена посока навятъра 260° (З)
Месечни валежи 5.8 mm
Годишни Валежи 69.0 mm
Rainfall for day 0.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 02 в 08:34
Max. температура 7.0°C on day 02 в 15:13
Min. температура 0.5°C on day 02 в 23:38
Max. влажност 89% on day 02 в 23:59
Min. влажност 61% on day 02 в 15:31
Max. атм. налягане 1020.2 hPa on day 02 в 23:54
Min. атм. налягане 1001.1 hPa on day 02 в 00:05
Max скорост на вятъра 27.8 km/h on day 02 в 15:14
Maxскорост на поривите 48.1 km/h от 297°(ЗСЗ) on day 02 в 13:55
Max индекс на топлината 7.0°C on day 02 в 15:12
24 Hour Graph for Day 02

3. Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.1°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 2.9°C
Усреднена атм. налягане 1016.6 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.2 km/h
Усреднена посока навятъра 197° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 8.6 mm
Годишни Валежи 71.8 mm
Rainfall for day 2.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 03 в 19:20
Max. температура 6.7°C on day 03 в 16:41
Min. температура -0.1°C on day 03 в 02:26
Max. влажност 95% on day 03 в 22:32
Min. влажност 87% on day 03 в 11:14
Max. атм. налягане 1021.4 hPa on day 03 в 02:05
Min. атм. налягане 1011.5 hPa on day 03 в 23:45
Max скорост на вятъра 20.4 km/h on day 03 в 22:14
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 172°(Ю) on day 03 в 21:04
Max индекс на топлината 6.7°C on day 03 в 16:41
24 Hour Graph for Day 03

4. Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.5°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 4.3°C
Усреднена атм. налягане 1009.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 3.8 km/h
Усреднена посока навятъра 205° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 9.2 mm
Годишни Валежи 72.4 mm
Rainfall for day 0.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 04 в 22:53
Max. температура 8.6°C on day 04 в 15:10
Min. температура 4.4°C on day 04 в 23:59
Max. влажност 100% on day 04 в 07:24
Min. влажност 77% on day 04 в 18:52
Max. атм. налягане 1011.9 hPa on day 04 в 08:37
Min. атм. налягане 1004.2 hPa on day 04 в 22:20
Max скорост на вятъра 18.5 km/h on day 04 в 11:43
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 223°(ЮЗ) on day 04 в 12:39
Max индекс на топлината 8.6°C on day 04 в 15:10
24 Hour Graph for Day 04

5. Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.3°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 0.8°C
Усреднена атм. налягане 1015.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.6 km/h
Усреднена посока навятъра 227° (ЮЗ)
Месечни валежи 9.8 mm
Годишни Валежи 73.0 mm
Rainfall for day 0.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 05 в 09:14
Max. температура 6.6°C on day 05 в 14:11
Min. температура 2.2°C on day 05 в 10:03
Max. влажност 91% on day 05 в 10:36
Min. влажност 66% on day 05 в 15:58
Max. атм. налягане 1017.5 hPa on day 05 в 17:46
Min. атм. налягане 1008.1 hPa on day 05 в 00:01
Max скорост на вятъра 42.6 km/h on day 05 в 07:11
Maxскорост на поривите 77.7 km/h от 223°(ЮЗ) on day 05 в 07:11
Max индекс на топлината 6.6°C on day 05 в 14:11
24 Hour Graph for Day 05

6. Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.6°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 3.1°C
Усреднена атм. налягане 1002.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 2.6 km/h
Усреднена посока навятъра 214° (ЮЗ)
Месечни валежи 15.2 mm
Годишни Валежи 78.4 mm
Rainfall for day 5.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 06 в 23:56
Max. температура 8.1°C on day 06 в 12:51
Min. температура 3.4°C on day 06 в 01:43
Max. влажност 92% on day 06 в 23:39
Min. влажност 71% on day 06 в 00:12
Max. атм. налягане 1014.2 hPa on day 06 в 00:08
Min. атм. налягане 994.1 hPa on day 06 в 18:05
Max скорост на вятъра 96.2 km/h on day 06 в 16:23
Maxскорост на поривите 133.2 km/h от 218°(ЮЗ) on day 06 в 16:22
Max индекс на топлината 8.1°C on day 06 в 12:51
24 Hour Graph for Day 06

7. Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 3.6°C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 0.7°C
Усреднена атм. налягане 1011.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.9 km/h
Усреднена посока навятъра 256° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 16.0 mm
Годишни Валежи 79.2 mm
Rainfall for day 0.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 07 в 16:53
Max. температура 6.7°C on day 07 в 13:44
Min. температура 1.8°C on day 07 в 23:28
Max. влажност 92% on day 07 в 21:54
Min. влажност 59% on day 07 в 15:25
Max. атм. налягане 1024.1 hPa on day 07 в 23:59
Min. атм. налягане 995.4 hPa on day 07 в 00:01
Max скорост на вятъра 29.6 km/h on day 07 в 03:56
Maxскорост на поривите 77.7 km/h от 238°(ЗЮЗ) on day 07 в 03:55
Max индекс на топлината 6.7°C on day 07 в 13:44
24 Hour Graph for Day 07

8. Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.7°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 3.6°C
Усреднена атм. налягане 1023.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 3.8 km/h
Усреднена посока навятъра 221° (ЮЗ)
Месечни валежи 16.4 mm
Годишни Валежи 79.6 mm
Rainfall for day 0.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 08 в 19:01
Max. температура 8.4°C on day 08 в 14:56
Min. температура 2.1°C on day 08 в 00:01
Max. влажност 92% on day 08 в 20:40
Min. влажност 81% on day 08 в 14:55
Max. атм. налягане 1025.3 hPa on day 08 в 02:23
Min. атм. налягане 1021.9 hPa on day 08 в 13:12
Max скорост на вятъра 50.0 km/h on day 08 в 01:18
Maxскорост на поривите 92.5 km/h от 236°(ЮЗ) on day 08 в 01:17
Max индекс на топлината 8.4°C on day 08 в 14:56
24 Hour Graph for Day 08

9. Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.9°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 5.8°C
Усреднена атм. налягане 1024.1 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.3 km/h
Усреднена посока навятъра 218° (ЮЗ)
Месечни валежи 16.4 mm
Годишни Валежи 79.6 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 09 в 23:59
Max. температура 9.7°C on day 09 в 15:22
Min. температура 8.3°C on day 09 в 23:59
Max. влажност 86% on day 09 в 00:15
Min. влажност 76% on day 09 в 15:41
Max. атм. налягане 1025.8 hPa on day 09 в 02:17
Min. атм. налягане 1022.8 hPa on day 09 в 23:59
Max скорост на вятъра 20.4 km/h on day 09 в 14:15
Maxскорост на поривите 44.4 km/h от 219°(ЮЗ) on day 09 в 13:10
Max индекс на топлината 9.7°C on day 09 в 15:22
24 Hour Graph for Day 09

10. Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.4°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 4.8°C
Усреднена атм. налягане 1019.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.5 km/h
Усреднена посока навятъра 221° (ЮЗ)
Месечни валежи 17.4 mm
Годишни Валежи 80.6 mm
Rainfall for day 1.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 10 в 18:23
Max. температура 11.1°C on day 10 в 12:49
Min. температура 4.7°C on day 10 в 23:59
Max. влажност 94% on day 10 в 23:24
Min. влажност 67% on day 10 в 13:06
Max. атм. налягане 1022.8 hPa on day 10 в 00:02
Min. атм. налягане 1016.0 hPa on day 10 в 14:02
Max скорост на вятъра 20.4 km/h on day 10 в 16:05
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 190°(Ю) on day 10 в 09:46
Max индекс на топлината 11.1°C on day 10 в 12:49
24 Hour Graph for Day 10

11. Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 3.3°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 2.1°C
Усреднена атм. налягане 1023.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.3 km/h
Усреднена посока навятъра 254° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 22.0 mm
Годишни Валежи 85.2 mm
Rainfall for day 4.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 11 в 21:15
Max. температура 5.0°C on day 11 в 14:46
Min. температура 0.3°C on day 11 в 23:59
Max. влажност 94% on day 11 в 10:52
Min. влажност 86% on day 11 в 23:15
Max. атм. налягане 1032.9 hPa on day 11 в 23:59
Min. атм. налягане 1018.3 hPa on day 11 в 04:38
Max скорост на вятъра 13.0 km/h on day 11 в 10:53
Maxскорост на поривите 55.5 km/h от 360°(С) on day 11 в 09:46
Max индекс на топлината 5.0°C on day 11 в 14:46
24 Hour Graph for Day 11

12. Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 0.7°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване -1.7°C
Усреднена атм. налягане 1031.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.6 km/h
Усреднена посока навятъра 163° (ЮЮИ)
Месечни валежи 22.2 mm
Годишни Валежи 85.4 mm
Rainfall for day 0.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 12 в 09:00
Max. температура 5.2°C on day 12 в 14:57
Min. температура -2.9°C on day 12 в 07:41
Max. влажност 98% on day 12 в 08:50
Min. влажност 62% on day 12 в 14:31
Max. атм. налягане 1034.5 hPa on day 12 в 10:32
Min. атм. налягане 1025.0 hPa on day 12 в 23:59
Max скорост на вятъра 14.8 km/h on day 12 в 12:39
Maxскорост на поривите 55.5 km/h от 275°(З) on day 12 в 03:41
Max индекс на топлината 5.2°C on day 12 в 14:57
24 Hour Graph for Day 12

13. Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 3.7°C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване -0.3°C
Усреднена атм. налягане 1017.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 2.7 km/h
Усреднена посока навятъра 162° (ЮЮИ)
Месечни валежи 22.2 mm
Годишни Валежи 85.4 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 13 в 23:59
Max. температура 9.3°C on day 13 в 15:18
Min. температура -0.6°C on day 13 в 00:39
Max. влажност 87% on day 13 в 07:55
Min. влажност 61% on day 13 в 15:39
Max. атм. налягане 1024.9 hPa on day 13 в 00:01
Min. атм. налягане 1011.6 hPa on day 13 в 23:59
Max скорост на вятъра 20.4 km/h on day 13 в 15:37
Maxскорост на поривите 53.7 km/h от 132°(ЮИ) on day 13 в 06:00
Max индекс на топлината 9.3°C on day 13 в 15:18
24 Hour Graph for Day 13

14. Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.6°C
Усреднена влажност 65%
Усреднена точка на оросяване 0.3°C
Усреднена атм. налягане 1007.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 2.5 km/h
Усреднена посока навятъра 131° (ЮИ)
Месечни валежи 22.4 mm
Годишни Валежи 85.6 mm
Rainfall for day 0.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 14 в 23:36
Max. температура 13.2°C on day 14 в 15:15
Min. температура 2.5°C on day 14 в 07:33
Max. влажност 80% on day 14 в 23:59
Min. влажност 50% on day 14 в 14:20
Max. атм. налягане 1011.6 hPa on day 14 в 00:03
Min. атм. налягане 1005.2 hPa on day 14 в 14:57
Max скорост на вятъра 13.0 km/h on day 14 в 13:59
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 142°(ЮИ) on day 14 в 09:56
Max индекс на топлината 13.2°C on day 14 в 15:15
24 Hour Graph for Day 14

15. Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.7°C
Усреднена влажност 81%
Усреднена точка на оросяване 3.8°C
Усреднена атм. налягане 1010.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.3 km/h
Усреднена посока навятъра 203° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 22.4 mm
Годишни Валежи 85.6 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 15 в 23:59
Max. температура 10.0°C on day 15 в 11:30
Min. температура 4.6°C on day 15 в 23:15
Max. влажност 89% on day 15 в 20:05
Min. влажност 70% on day 15 в 12:56
Max. атм. налягане 1011.6 hPa on day 15 в 19:31
Min. атм. налягане 1007.0 hPa on day 15 в 00:55
Max скорост на вятъра 14.8 km/h on day 15 в 12:34
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 219°(ЮЗ) on day 15 в 08:51
Max индекс на топлината 10.0°C on day 15 в 11:30
24 Hour Graph for Day 15

16. Февруари Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.7°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 4.9°C
Усреднена атм. налягане 999.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 2.7 km/h
Усреднена посока навятъра 199° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 25.6 mm
Годишни Валежи 88.8 mm
Rainfall for day 3.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 16 в 22:29
Max. температура 11.6°C on day 16 в 23:59
Min. температура 4.9°C on day 16 в 01:06
Max. влажност 90% on day 16 в 13:39
Min. влажност 75% on day 16 в 02:09
Max. атм. налягане 1009.8 hPa on day 16 в 00:10
Min. атм. налягане 987.5 hPa on day 16 в 23:59
Max скорост на вятъра 25.9 km/h on day 16 в 21:21
Maxскорост на поривите 51.8 km/h от 221°(ЮЗ) on day 16 в 23:31
Max индекс на топлината 11.5°C on day 16 в 23:59
24 Hour Graph for Day 16

Усреднени и крайни стойности за месеца Февруари 2022 до днес 16
Усреднена температура 5.2°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 2.4°C
Усреднена атм. налягане 1014.3 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.7 km/h
Усреднена посока навятъра 224° (ЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 63.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 16 в 22:29
Max. температура 13.2°C on day 14 в 15:15
Min. температура -2.9°C on day 12 в 07:41
Max. влажност 100% on day 04 в 07:24
Min. влажност 50% on day 14 в 14:20
Max. атм. налягане 1034.5 hPa on day 12 в 10:32
Min. атм. налягане 987.5 hPa on day 16 в 23:59
Max скорост на вятъра 96.2 kmh от 200°(ЮЮЗ) on day 06 в 16:23
Maxскорост на поривите 133.2 km/h от 225°(ЮЗ) on day 06 в 16:22
Max индекс на топлината 13.2°C on day 14 в 15:15
Growing degrees days:0.0 GDD
Frost days3


Превалявания Общо
05.6 mm on day 1
00.2 mm on day 2
02.8 mm on day 3
00.6 mm on day 4
00.6 mm on day 5
05.4 mm on day 6
00.8 mm on day 7
00.4 mm on day 8
01.0 mm on day 10
04.6 mm on day 11
00.2 mm on day 12
00.2 mm on day 14
03.2 mm on day 16