^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Май 20211. Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.2°C
Усреднена влажност 72%
Усреднена точка на оросяване 5.1°C
Усреднена атм. налягане 1012.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.1 km/h
Усреднена посока навятъра 13° (ССИ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 131.0 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 01 в 00:00
Max. температура 15.3°C on day 01 в 14:34
Min. температура 5.4°C on day 01 в 06:13
Max. влажност 91% on day 01 в 08:25
Min. влажност 47% on day 01 в 16:43
Max. атм. налягане 1014.5 hPa on day 01 в 01:09
Min. атм. налягане 1010.6 hPa on day 01 в 23:58
Max скорост на вятъра 9.3 km/h on day 01 в 10:06
Maxскорост на поривите 13.0 km/h от 107°(ИЮИ) on day 01 в 10:13
Max индекс на топлината 15.3°C on day 01 в 14:34
24 Hour Graph for Day 01

2. Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.4°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 6.0°C
Усреднена атм. налягане 1011.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.4 km/h
Усреднена посока навятъра 278° (З)
Месечни валежи 2.4 mm
Годишни Валежи 133.4 mm
Rainfall for day 2.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 02 в 19:35
Max. температура 11.4°C on day 02 в 12:52
Min. температура 5.6°C on day 02 в 23:59
Max. влажност 93% on day 02 в 10:28
Min. влажност 73% on day 02 в 13:06
Max. атм. налягане 1016.3 hPa on day 02 в 23:38
Min. атм. налягане 1009.1 hPa on day 02 в 04:09
Max скорост на вятъра 9.3 km/h on day 02 в 17:37
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 253°(ЗЮЗ) on day 02 в 23:15
Max индекс на топлината 11.4°C on day 02 в 12:52
24 Hour Graph for Day 02

3. Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.7°C
Усреднена влажност 71%
Усреднена точка на оросяване 2.5°C
Усреднена атм. налягане 1017.9 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.3 km/h
Усреднена посока навятъра 234° (ЮЗ)
Месечни валежи 2.4 mm
Годишни Валежи 133.4 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 03 в 23:59
Max. температура 12.9°C on day 03 в 18:45
Min. температура 2.7°C on day 03 в 06:09
Max. влажност 92% on day 03 в 01:33
Min. влажност 49% on day 03 в 19:07
Max. атм. налягане 1020.0 hPa on day 03 в 10:42
Min. атм. налягане 1014.4 hPa on day 03 в 23:59
Max скорост на вятъра 14.8 km/h on day 03 в 08:50
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 221°(ЮЗ) on day 03 в 06:45
Max индекс на топлината 12.9°C on day 03 в 18:45
24 Hour Graph for Day 03

4. Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.4°C
Усреднена влажност 65%
Усреднена точка на оросяване 3.9°C
Усреднена атм. налягане 1004.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.4 km/h
Усреднена посока навятъра 182° (Ю)
Месечни валежи 4.0 mm
Годишни Валежи 135.0 mm
Rainfall for day 1.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 04 в 19:54
Max. температура 14.7°C on day 04 в 13:58
Min. температура 6.2°C on day 04 в 01:30
Max. влажност 84% on day 04 в 23:59
Min. влажност 51% on day 04 в 17:40
Max. атм. налягане 1014.4 hPa on day 04 в 00:03
Min. атм. налягане 999.3 hPa on day 04 в 17:53
Max скорост на вятъра 14.8 km/h on day 04 в 19:32
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 211°(ЮЮЗ) on day 04 в 12:46
Max индекс на топлината 14.7°C on day 04 в 13:58
24 Hour Graph for Day 04

5. Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.0°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване 3.3°C
Усреднена атм. налягане 1001.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.8 km/h
Усреднена посока навятъра 222° (ЮЗ)
Месечни валежи 5.0 mm
Годишни Валежи 136.0 mm
Rainfall for day 1.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 05 в 14:08
Max. температура 12.8°C on day 05 в 13:47
Min. температура 6.3°C on day 05 в 23:38
Max. влажност 86% on day 05 в 01:13
Min. влажност 47% on day 05 в 13:12
Max. атм. налягане 1007.5 hPa on day 05 в 23:59
Min. атм. налягане 999.1 hPa on day 05 в 05:08
Max скорост на вятъра 27.8 km/h on day 05 в 10:03
Maxскорост на поривите 79.6 km/h от 217°(ЮЗ) on day 05 в 19:14
Max индекс на топлината 12.8°C on day 05 в 13:47
24 Hour Graph for Day 05

6. Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.4°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 3.1°C
Усреднена атм. налягане 1006.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 5.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.6 km/h
Усреднена посока навятъра 215° (ЮЗ)
Месечни валежи 5.8 mm
Годишни Валежи 136.8 mm
Rainfall for day 0.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 06 в 23:00
Max. температура 12.3°C on day 06 в 13:25
Min. температура 3.6°C on day 06 в 06:12
Max. влажност 86% on day 06 в 07:19
Min. влажност 51% on day 06 в 13:29
Max. атм. налягане 1008.1 hPa on day 06 в 07:33
Min. атм. налягане 1004.5 hPa on day 06 в 23:59
Max скорост на вятъра 48.1 km/h on day 06 в 05:29
Maxскорост на поривите 79.6 km/h от 220°(ЮЗ) on day 06 в 04:41
Max индекс на топлината 12.3°C on day 06 в 13:24
24 Hour Graph for Day 06

7. Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.6°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 3.8°C
Усреднена атм. налягане 1009.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.7 km/h
Усреднена посока навятъра 260° (З)
Месечни валежи 9.0 mm
Годишни Валежи 140.0 mm
Rainfall for day 3.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm on day 07 в 15:54
Max. температура 10.2°C on day 07 в 17:00
Min. температура 4.1°C on day 07 в 23:31
Max. влажност 92% on day 07 в 23:22
Min. влажност 63% on day 07 в 17:47
Max. атм. налягане 1017.3 hPa on day 07 в 23:53
Min. атм. налягане 1004.1 hPa on day 07 в 03:40
Max скорост на вятъра 42.6 km/h on day 07 в 12:13
Maxскорост на поривите 79.6 km/h от 360°(С) on day 07 в 12:06
Max индекс на топлината 10.2°C on day 07 в 17:00
24 Hour Graph for Day 07

8. Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.4°C
Усреднена влажност 63%
Усреднена точка на оросяване 1.7°C
Усреднена атм. налягане 1017.5 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.9 km/h
Усреднена посока навятъра 230° (ЮЗ)
Месечни валежи 9.0 mm
Годишни Валежи 140.0 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 08 в 23:59
Max. температура 15.3°C on day 08 в 16:41
Min. температура 2.0°C on day 08 в 05:24
Max. влажност 91% on day 08 в 07:33
Min. влажност 34% on day 08 в 16:16
Max. атм. налягане 1019.6 hPa on day 08 в 08:50
Min. атм. налягане 1014.0 hPa on day 08 в 23:59
Max скорост на вятъра 13.0 km/h on day 08 в 13:00
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 219°(ЮЗ) on day 08 в 13:00
Max индекс на топлината 15.3°C on day 08 в 16:41
24 Hour Graph for Day 08

9. Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 19.0°C
Усреднена влажност 48%
Усреднена точка на оросяване 7.4°C
Усреднена атм. налягане 1010.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.2 km/h
Усреднена посока навятъра 132° (ЮИ)
Месечни валежи 9.0 mm
Годишни Валежи 140.0 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 09 в 23:59
Max. температура 28.1°C on day 09 в 16:35
Min. температура 10.3°C on day 09 в 06:08
Max. влажност 66% on day 09 в 06:18
Min. влажност 32% on day 09 в 16:30
Max. атм. налягане 1014.1 hPa on day 09 в 00:27
Min. атм. налягане 1006.9 hPa on day 09 в 20:32
Max скорост на вятъра 20.4 km/h on day 09 в 12:10
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 090°(И) on day 09 в 23:46
Max индекс на топлината 27.3°C on day 09 в 16:35
24 Hour Graph for Day 09

10. Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 22.0°C
Усреднена влажност 48%
Усреднена точка на оросяване 10.2°C
Усреднена атм. налягане 1006.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 3.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.9 km/h
Усреднена посока навятъра 153° (ЮЮИ)
Месечни валежи 9.0 mm
Годишни Валежи 140.0 mm
Rainfall for day 0.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm on day 10 в 23:59
Max. температура 30.3°C on day 10 в 15:51
Min. температура 13.9°C on day 10 в 06:04
Max. влажност 66% on day 10 в 23:59
Min. влажност 30% on day 10 в 16:20
Max. атм. налягане 1008.2 hPa on day 10 в 23:29
Min. атм. налягане 1005.6 hPa on day 10 в 13:28
Max скорост на вятъра 18.5 km/h on day 10 в 15:18
Maxскорост на поривите 51.8 km/h от 101°(И) on day 10 в 05:12
Max индекс на топлината 29.4°C on day 10 в 15:49
24 Hour Graph for Day 10

11. Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 20.6°C
Усреднена влажност 65%
Усреднена точка на оросяване 13.5°C
Усреднена атм. налягане 1004.4 hPa
Усреднена скорост на вятъра 2.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.2 km/h
Усреднена посока навятъра 209° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 16.0 mm
Годишни Валежи 147.0 mm
Rainfall for day 7.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm on day 11 в 21:21
Max. температура 27.8°C on day 11 в 16:45
Min. температура 14.8°C on day 11 в 04:04
Max. влажност 93% on day 11 в 23:59
Min. влажност 44% on day 11 в 17:09
Max. атм. налягане 1007.9 hPa on day 11 в 00:02
Min. атм. налягане 1001.6 hPa on day 11 в 18:53
Max скорост на вятъра 27.8 km/h on day 11 в 20:26
Maxскорост на поривите 57.4 km/h от 233°(ЮЗ) on day 11 в 20:26
Max индекс на топлината 27.9°C on day 11 в 16:43
24 Hour Graph for Day 11

12. Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.4°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 12.1°C
Усреднена атм. налягане 1007.2 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 1.6 km/h
Усреднена посока навятъра 273° (З)
Месечни валежи 22.2 mm
Годишни Валежи 153.2 mm
Rainfall for day 6.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 12 в 17:53
Max. температура 15.7°C on day 12 в 00:03
Min. температура 11.9°C on day 12 в 23:59
Max. влажност 95% on day 12 в 23:59
Min. влажност 85% on day 12 в 11:46
Max. атм. налягане 1008.6 hPa on day 12 в 15:48
Min. атм. налягане 1004.1 hPa on day 12 в 00:20
Max скорост на вятъра 13.0 km/h on day 12 в 12:55
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 267°(З) on day 12 в 10:56
Max индекс на топлината 15.7°C on day 12 в 00:03
24 Hour Graph for Day 12

13. Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.1°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 10.2°C
Усреднена атм. налягане 1005.0 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 0.2 km/h
Усреднена посока навятъра 289° (ЗСЗ)
Месечни валежи 41.2 mm
Годишни Валежи 172.2 mm
Rainfall for day 19.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 13 в 18:50
Max. температура 11.9°C on day 13 в 00:08
Min. температура 10.3°C on day 13 в 23:59
Max. влажност 96% on day 13 в 02:53
Min. влажност 91% on day 13 в 17:28
Max. атм. налягане 1007.6 hPa on day 13 в 00:02
Min. атм. налягане 1004.1 hPa on day 13 в 19:14
Max скорост на вятъра 5.6 km/h on day 13 в 10:58
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 256°(ЗЮЗ) on day 13 в 11:02
Max индекс на топлината 11.9°C on day 13 в 00:08
24 Hour Graph for Day 13

14. Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.7°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 9.4°C
Усреднена атм. налягане 1005.8 hPa
Усреднена скорост на вятъра 0.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 1.1 km/h
Усреднена посока навятъра 267° (З)
Месечни валежи 44.2 mm
Годишни Валежи 175.2 mm
Rainfall for day 3.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm on day 14 в 09:47
Max. температура 15.2°C on day 14 в 15:42
Min. температура 8.2°C on day 14 в 23:59
Max. влажност 96% on day 14 в 08:51
Min. влажност 68% on day 14 в 16:31
Max. атм. налягане 1008.3 hPa on day 14 в 23:52
Min. атм. налягане 1003.9 hPa on day 14 в 03:17
Max скорост на вятъра 14.8 km/h on day 14 в 12:37
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 252°(ЗЮЗ) on day 14 в 12:11
Max индекс на топлината 15.2°C on day 14 в 15:42
24 Hour Graph for Day 14

Усреднени и крайни стойности за месеца Май 2021 до днес 14
Усреднена температура 11.9°C
Усреднена влажност 73%
Усреднена точка на оросяване 6.6°C
Усреднена атм. налягане 1008.7 hPa
Усреднена скорост на вятъра 1.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 3.3 km/h
Усреднена посока навятъра 220° (ЮЗ)
Месечни валежи 0.0 mm
Годишни Валежи 131.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm on day 07 в 15:54
Max. температура 30.3°C on day 10 в 15:51
Min. температура 2.0°C on day 08 в 05:24
Max. влажност 96% on day 14 в 08:51
Min. влажност 30% on day 10 в 16:20
Max. атм. налягане 1020.0 hPa on day 03 в 10:42
Min. атм. налягане 999.1 hPa on day 05 в 05:08
Max скорост на вятъра 48.1 kmh от 213°(ЮЮЗ) on day 06 в 05:29
Maxскорост на поривите 79.6 km/h от 270°(З) on day 07 в 12:06
Max индекс на топлината 29.4°C on day 10 в 15:49
Growing degrees days:52.4 GDD
Corn growing degreesdays :98.8 GDD


Превалявания Общо
02.4 mm on day 2
01.6 mm on day 4
01.0 mm on day 5
00.8 mm on day 6
03.2 mm on day 7
07.0 mm on day 11
06.2 mm on day 12
19.0 mm on day 13
03.0 mm on day 14